20.1 C
Amsterdam
woensdag, juli 17, 2024
- Uitgelicht -spot_img
- Uitgelicht -spot_img

Financiële audit: Soorten audits en de rol van de accountant om te verifiëren dat financiële overzichten voldoen aan de auditvereisten.

Financiële audit: Soorten audits en de rol van de accountant om te verifiëren dat financiële overzichten voldoen aan de auditvereisten.

Lees hieronder over de soorten financiële audits en de rol van de auditor om na te gaan of financiële overzichten voldoen aan de auditvereisten.

Deze criteria zijn over het algemeen in overeenstemming met de internationale standaarden voor jaarrekeningen. Accountants kunnen financiële overzichten controleren die zijn opgesteld op kasbasis, of een andere boekhoudkundige basis die geschikt is voor de organisatie.

Om te bepalen of financiële overzichten nauwkeurig zijn gerapporteerd volgens de boekhoudnormen, verzamelt de accountant bewijsmateriaal.

MEER INFORMATIE OVER DE DRIE SOORTEN FINANCIËLE CONTROLES.

Deze audit zorgt ervoor dat processen binnen de vastgestelde grenzen verlopen. Deze audit beoordeelt de operatie aan de hand van vastgestelde normen om naleving en effectiviteit te bepalen.

Een procescontrole zou kunnen zijn:

  • Controleer of uw apparatuur aan de eisen voldoet.
  • Analyse van de inputs en outputs (apparatuur, materialen, mensen), de omgeving, de gebruikte methoden (procedures, instructies) en de maatregelen om de prestaties te meten.
  • Het is belangrijk na te gaan of de procescontroles doeltreffend en adequaat zijn, zoals uiteengezet in procedures, werkinstructies, stroomschema’s en opleiding.

Dit is een van de drie soorten financiële audits met een meer zakelijke invalshoek, waarbij wordt gecontroleerd of een product of dienst voldoet aan de specificaties van de klant.

Een systeemaudit is een belangrijk onderdeel van de soorten financiële audits, waarbij wordt gecontroleerd hoe een managementsysteem is uitgevoerd. Audits zijn gedocumenteerde activiteiten die, door middel van een grondig onderzoek en evaluatie, de effectiviteit en geschiktheid van managementsystemen verifiëren. Ze controleren ook of ze voldoen aan de gespecificeerde vereisten.

  • Om te evalueren of een bestaand programma voldoet aan het bedrijfsbeleid en de contractuele verplichtingen of aan de voorschriften, wordt een kwaliteitsaudit uitgevoerd.
  • Bij een audit van een milieusysteem wordt het milieumanagementsysteem onderzocht. Bij een audit van het voedselveiligheidssysteem worden de beheersystemen voor voedselveiligheid onderzocht. Audits van het veiligheidssysteem onderzoeken het veiligheidsbeheersysteem.

Wat zijn de controlepartijen?

Eerste partij 

Een first-party audit is de beoordeling door een organisatie van haar sterke en zwakke punten ten opzichte van haar procedures, methoden en/of eventuele externe normen die zijn aangenomen. De interne auditor van een bedrijf, die geen gevestigd belang heeft bij de auditresultaten.

Tweede partij 

Een klant voert een externe audit uit bij een leverancier namens een klant, of door een contracterende organisatie. Het contract is ondertekend en de goederen of diensten zijn of worden geleverd. Het verbintenissenrecht moet van toepassing zijn op audits door een tweede partij, aangezien zij contractueel door de klant moeten worden begeleid. Auditresultaten kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de aankoopbeslissing van de klant. Audits van de tweede partij moeten formeler zijn dan die van de eerste partij.

Derde

Een onafhankelijke auditorganisatie voert een audit door een derde partij uit. Zij is onafhankelijk van belangenconflicten. Een audit door een onafhankelijke derde kan alleen plaatsvinden als er geen klant-leverancierrelatie is. Een audit door een derde partij kan voor de betrokken partij leiden tot certificering, registratie, erkenning, een onderscheiding, goedkeuring van vergunningen of licenties, een overtreding of een sanctie.

Naast de soorten financiële audits is het belangrijk te weten hoe audits verder gaan dan naleving en conformiteit. Deze audits worden ook wel managementaudits, audits met toegevoegde waarde en audits met toegevoegde waarde genoemd. Deze audits hebben tot doel de prestaties van de organisatie te evalueren. Audits die worden gebruikt om naleving of conformiteit te beoordelen zijn niet gericht op een slechte of goede prestatie. Prestaties zijn voor de meeste organisaties een belangrijk punt van zorg.

Er is een belangrijk verschil tussen verbeteringsaudits en conformiteitsaudits.

Ze verzamelen bewijs over de prestaties van een organisatie, maar geen bewijs dat het voldoet aan een norm. Als een organisatie haar bestelprocedures niet volgt, kan het management zich zorgen maken. Als een bestelling meer dan eens wordt gewijzigd, kan dit erop wijzen dat er problemen zijn en moeten worden gecorrigeerd.

Een audit van een product of proces kan problemen aan het licht brengen die moeten worden gecorrigeerd. Er kunnen ook corrigerende maatregelen nodig zijn. De meeste corrigerende maatregelen kunnen niet tijdens een audit worden genomen. Het kan nodig zijn dat de auditmanager een vervolgaudit uitvoert om na te gaan of er corrigerende maatregelen zijn genomen en of er correcties zijn aangebracht. Het is duur om een follow-up-audit met één doel uit te voeren, dus deze wordt vaak gecombineerd met de volgende gebiedsaudit. 

Het belang van de bevinding moet worden overwogen samen met het potentiële auditrisico.

Een organisatie kan ook een follow-upaudit uitvoeren om te verifiëren dat er corrigerende maatregelen zijn genomen om prestatieproblemen aan te pakken. Soms sturen organisaties prestatieproblemen door naar het management voor verder onderzoek.

  • Auditvoorbereiding en -planning: Dit omvat al het werk dat vooraf door alle partijen moet worden gedaan (bijv. Het auditteam bestaat uit de hoofdauditor, auditor, klant en auditorprogrammamanager.  Dit is om ervoor te zorgen dat de audit voldoet aan de doelstellingen van de klant. Deze fase begint wanneer de audit is goedgekeurd en eindigt wanneer deze eindigt.
  • Uitvoering: Ook wel veldwerk genoemd. Dit is het gedeelte van een audit voor het verzamelen van gegevens. Dit omvat de tijd tussen het moment dat de auditor op de locatie aankomt en de vergadering. Het omvat een ontmoeting met het auditorium om het proces en de systeemcontroles te begrijpen en hun effectiviteit te verifiëren. Ook de communicatie tussen de gecontroleerde en de teamleden.
  • Auditrapportage: Dit document communiceert de bevindingen van het onderzoek. Om het management te helpen bij het oplossen van organisatorische problemen, moet het auditrapport duidelijke en nauwkeurige gegevens bevatten. Nadat het auditrapport is afgegeven door de lead auditor of eventuele vervolgacties zijn voltooid, kan het auditproces worden afgerond.
  • Follow-up en afsluiting van de audit: ISO 19011 clausule 6.6 stelt dat een audit is afgerond wanneer alle geplande auditactiviteiten zijn uitgevoerd of overeengekomen met de auditcliënten. Punt 6.7 van ISO 19011 blijft zeggen dat vervolgmaatregelen kunnen worden geverifieerd als onderdeel van een volgende inspectie.

voor de soorten financiële controles VERZOEKEN OM CONTROLES TE CORRECTEREN NIET-CONFORMITEITEN/BIJDRAGEN BIJ CONTROLES komen zeer vaak voor.

Corrigerende actie verwijst naar een procedure die wordt gevolgd om een probleem, defect of non-conformiteit op te lossen om te voorkomen dat het zich opnieuw voordoet. Corrigerende maatregelen zijn geen reeks stappen om problemen op te lossen, en het gaat erom de oorzaak weg te nemen.

Als u dit artikel nuttig vond, gelieve dan Ga naar de rest van de website Voor meer informatie over controlerisico’s en belastingcontroles of financiële onderwerpen in Internationaal BoekhoudingControleBelastingBoekhoudsoftware, cloudboekhouding en boekhoudkundige automatisering.

Lees dit artikel in: EngelsNederlandsFransDuitsSpaans

Uitgelicht
EUR - Euro-landen
EUR
1,0000
AUD
0,6196
HRK
0,1305
CAD
0,6711
gerelateerde artikelen
Uitgelicht
error: Content is protected !!