17.3 C
Amsterdam
dinsdag, juni 18, 2024
- Uitgelicht -spot_img
- Uitgelicht -spot_img

Auditeisen in Nederland: Ontdek wat de auditvereisten zijn voor de bedrijven die in Nederland actief zijn

Auditeisen in Nederland: Ontdek wat de auditvereisten zijn voor de bedrijven die in Nederland actief zijn

Het Nederlandse kabinet heeft nieuwe controle-eisen ingevoerd voor ondernemingen met meer dan 50 werknemers. De nieuwe regels, die onder de wetten inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van het land vallen, zijn bedoeld om de transparantie te verbeteren en de verantwoordingsplicht van bedrijven ten aanzien van hun impact op de samenleving te vergroten. Bij de audits, die door een externe instantie worden uitgevoerd, worden het beleid en de praktijken van een bedrijf op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur beoordeeld.

De belangrijkste vrijstellingen voor accountantscontrole in Nederland

Nederland kent een aantal controlevrijstellingen die bedrijven in staat stellen een verkorte controle in te dienen. De belangrijkste vrijstellingen zijn de vrijstelling voor kleine ondernemingen en de omzetvrijstelling.

 • De vrijstelling voor kleine ondernemingen geldt voor ondernemingen met een balanstotaal van minder dan 4,4 miljoen euro en een totale omzet van minder dan 8,8 miljoen euro. Deze ondernemingen zijn vrijgesteld van een accountantscontrole als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals het hebben van twee externe bestuurders en het indienen van jaarrekeningen die door een bevoegde accountant zijn beoordeeld.
 • De omzetvrijstelling geldt voor ondernemingen met een totale omzet van minder dan 1,2 miljoen euro. Deze ondernemingen zijn vrijgesteld van de verplichting om een omzetverklaring te publiceren.

Soorten audits in Nederland

Er zijn twee hoofdtypen controlevereisten in Nederland: financiële controles en doelmatigheidscontroles.

 • Een financiële audit is een onderzoek van de jaarrekening van een onderneming door een onafhankelijke accountant. Het doel van een financiële controle is vast te stellen of de jaarrekening juist en eerlijk is.
 • Een prestatieaudit is een onderzoek naar hoe een onderneming presteert ten opzichte van haar doelstellingen. Het doel van een prestatie-audit is na te gaan op welke gebieden de onderneming haar prestaties kan verbeteren.

Auditeisen in Nederland voor bedrijven.

De Nederlandse Corporate Governance Code (de “Code”) schrijft in Nederland een aantal controlevereisten voor aan ondernemingen. Het auditcomité is verantwoordelijk voor het toezicht op de financiële verslaglegging van de onderneming en moet ten minste één lid tellen dat vertrouwd is met boekhouding en financiële verslaglegging.

Het auditcomité is ook verantwoordelijk voor de benoeming van en het toezicht op de werkzaamheden van de externe accountant.

Krachtens de code moet de externe accountant aan het auditcomité verslag uitbrengen over belangrijke tekortkomingen in het financiële verslagleggingsproces en over materiële onjuistheden in de jaarrekening. De accountant moet ook verslag uitbrengen over eventuele onwettige handelingen die een materieel effect op de onderneming hebben gehad.

Het controleproces in Nederland

Een audit is een systematisch en onafhankelijk onderzoek van financiële overzichten en andere financiële informatie van een organisatie. De controlevereisten in Nederland voor het controleproces worden uitgevoerd door een accountant die wordt aangesteld door de aandeelhouders van een vennootschap. De accountant is verantwoordelijk voor het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van zijn of haar controle.

De primaire doelstellingen van een audit en de auditvereisten in Nederland zijn:

 • redelijke zekerheid verkrijgen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat
 • de geschiktheid van de grondslagen voor financiële verslaggeving en de redelijkheid van de door het management gemaakte boekhoudkundige schattingen beoordelen, en

Hoe bereidt u zich voor op een audit in Nederland?

Een audit kan een zenuwslopende ervaring zijn, maar dat hoeft niet zo te zijn. Als u weet wat u kunt verwachten en de nodige stappen onderneemt om u voor te bereiden, kunt u het proces veel soepeler laten verlopen. Hier zijn vijf tips om je voor te bereiden op de auditvereisten in Nederland:

 • Weet wat een audit inhoudt. Een audit is een beoordeling van de financiële administratie van uw bedrijf door een externe partij. Het doel is na te gaan of uw financiële overzichten juist zijn en of u voldoet aan de relevante wet- en regelgeving.
 • Verzamel je documenten. De accountant zal toegang moeten hebben tot een verscheidenheid aan documenten, waaronder financiële overzichten, facturen, contracten en bankafschriften. Zorg ervoor dat u al deze documenten geordend en gemakkelijk toegankelijk hebt.
 • Controleer uw boekhouding. De accountant zal waarschijnlijk uw boekhouding in detail bekijken. Zorg ervoor dat u uw boeken kent en eventuele afwijkingen kunt verklaren.
 • Wees bereid om vragen te beantwoorden. De controleur zal waarschijnlijk veel vragen stellen tijdens de controle. Wees bereid ze eerlijk en nauwkeurig te beantwoorden.
 • Werk volledig mee. De auditor is er om u te helpen, dus werk mee en laat hem zijn werk doen. Als u vragen of problemen hebt, moet u die zeker aan de auditor voorleggen.

Wat moet u doen als u een controlebericht van de Nederlandse belastingdienst ontvangt?

Een controlebericht van de Nederlandse belastingdienst kan een ontmoedigende ervaring zijn. Het is echter belangrijk te onthouden dat je niet alleen bent. De Nederlandse belastingdienst voert regelmatig controles uit en beschikt over een aantal procedures om ervoor te zorgen dat de controle eerlijk en efficiënt verloopt.

Als u een controlebericht van de Nederlandse belastingdienst ontvangt, is het eerste wat u moet doen het bericht zorgvuldig lezen. De kennisgeving bevat informatie over de aard van de controle en de reikwijdte van het onderzoek. Het is ook belangrijk om uw belastingadministratie en bewijsstukken te herzien om ervoor te zorgen dat u alle door de Nederlandse belastingdienst vereiste informatie kunt verstrekken.

De gevolgen van een audit in Nederland

Een audit is een systematisch en onafhankelijk onderzoek van boeken, rekeningen, statutaire stukken, documenten en bewijsstukken van een organisatie. Het doel van een controle is de juistheid van de jaarrekening vast te stellen en een oordeel te geven over de financiële positie, de prestaties en de kasstroom van de onderneming.

De gevolgen van een audit kunnen zowel positief als negatief zijn voor een onderneming. Enerzijds kan een audit belanghebbenden zekerheid bieden dat de onderneming in een gezonde financiële positie verkeert. Anderzijds kan een audit ook leiden tot negatieve publiciteit en financiële verliezen voor een onderneming.

Als je dit artikel nuttig vond, ga dan naar de rest van de website voor meer informatie over boekhouding in Nederland, de algemene standaarden voor jaarrekeningen, een aantal van de belastingverminderingen in Nederland, auditvereisten, een overzicht van de Financiële verslaggeving, inzicht in de Nederlands belastingstelsel, of meer boekhoudkundige en financiële onderwerpen in Internationale boekhouding, Audit, fiscaliteit, boekhoudsoftware, cloudboekhouding en boekhoudkundige automatisering.

Lees dit artikel in: EngelsNederlandsFransDuitsSpaans

Uitgelicht
EUR - Euro-landen
EUR
1,0000
AUD
0,6149
HRK
0,1332
CAD
0,6763
gerelateerde artikelen
Uitgelicht
error: Content is protected !!