17.7 C
Amsterdam
woensdag, juli 24, 2024
- Uitgelicht -spot_img
- Uitgelicht -spot_img

EER en VK Boekhouding: Boekhouding voor bedrijven die actief zijn in het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Economische Ruimte (EER)

EER en VK Boekhouding: Boekhouding voor bedrijven die actief zijn in het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Economische Ruimte (EER)

EER en VK Boekhouding: hoe vennootschappen met rechtspersoonlijkheid in het VK of waar de moedermaatschappij is gevestigd, kunnen voldoen aan de verslagleggings- en boekhoudvereisten van het VK.

Na de wijzigingen in het Britse stelsel van bedrijfsrapportage is een klein aantal ondernemingen getroffen door wijzigingen in het Britse stelsel van bedrijfsrapportage.

Voorbereiding de jaarrekeningvoor ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk

Voor boekjaren die op of na 20 januari 2021 aanvangen, moeten alle ondernemingen de door het Verenigd Koninkrijk goedgekeurde internationale standaard voor jaarrekeningen (IAS) gebruiken. Beide reeksen normen waren op 20 januari 2021 op dezelfde wijze van kracht.

Wanneer u uw rekeningen opstelt voor boekjaren die vóór 1 januari 2021 zijn begonnen, kunt u nog steeds de in de EU goedgekeurde IAS gebruiken.

Bepaalde soorten bedrijven moeten wellicht aanvullende maatregelen nemen.

 • Britse moederbedrijven met rechtspersoonlijkheid: Britse moederbedrijven met een dochteronderneming in Europa moeten de rapportageverplichtingen van het land van de dochteronderneming controleren.
 • Britse bedrijven die binnen de EER aanwezig zijn. Britse bedrijven met een fysieke aanwezigheid in een EER-land – zoals een filiaal – moeten de rapportageverplichtingen controleren.

Britse openbare bedrijven met een notering in het Verenigd Koninkrijk

 • Ondernemingen hebben de manier waarop zij kapitaal aantrekken en effecten verhandelen op een gereglementeerde markt veranderd.
 • Naar Brits recht opgerichte ondernemingen met effecten die op de gereglementeerde Britse beurs worden verhandeld, moeten voor elk boekjaar dat na of op 20 januari 2021 begint, een jaarrekening opstellen overeenkomstig de in het Verenigd Koninkrijk goedgekeurde internationale boekhoudbeginselen.
 • Zij kunnen de door de EU goedgekeurde IAS gebruiken om verslag uit te brengen over perioden die vóór januari 2021 aanvangen. Deze rekeningen hoeven na deze datum niet opnieuw te worden berekend.

Britse openbare bedrijven met een EER-notering.

U moet de rapportagevereisten van het relevante rechtsgebied controleren als u noteert op een door de EER gereguleerde beurs. Mogelijk moet u verklaren dat uw rekeningen voldoen aan de door het Verenigd Koninkrijk aangenomen internationale standaard voor jaarrekeningen en de International Financial Reporting Standards (IFRS), zoals gepubliceerd door de International Accounting Standards Board. Dit geldt voor boekjaren die beginnen na 1 januari 2021.

Auditcomités

Alle Britse instellingen van openbaar belang, waaronder banken, verzekeringsmaatschappijen, verzekeraars en emittenten van effecten die op gereglementeerde markten in het Verenigd Koninkrijk worden verhandeld, moeten deze richtsnoeren volgen:

 • Financial Conduct Authority (FCA), heeft regels voor transparantie en openbaarmaking uitgevaardigd;
 • Prudential Regulation Authority (PRA), geeft regels uit.

Wijzigingen in de controlerichtlijn

Dit kader is niet van toepassing op Britse uitgevende instellingen of houders van aandelen of obligaties. Zij kunnen alleen handelen op EER-gereguleerde markten.

Vennootschappen met een moedermaatschappij met rechtspersoonlijkheid in het Verenigd Koninkrijk moeten nog steeds voldoen aan de auditrichtlijn.

INDIEN EEN DOCHTERONDERNEMING EEN EMITTENT VAN EFFECTEN OP UK-GEREGLEMENTEERDE MARKTEN IS, KAN ZIJ ONDERWORPEN ZIJN AAN DE FCA- OF DE PRA-REGELS.

De PRA-regels zijn van toepassing op dochterondernemingen die banken of verzekeringsmaatschappijen zijn en onder de beperkte vrijstelling vallen.

Aanwijzing van accountants

Britse bedrijven moeten een in het VK geregistreerd accountantskantoor aanstellen. Het auditrapport moet worden ondertekend door een individuele in het VK geregistreerde accountant.

EER en VK Boekhouding: Zijn uw EER-bedrijven en -groepen gevestigd in het VK?

Lees hoe EER-groepen en bedrijven met een aanwezigheid in het Verenigd Koninkrijk kunnen voldoen aan de verslagleggings- en boekhoudkundige vereisten van het Verenigd Koninkrijk.

Groep Accounts

Groepsrekeningen mogen niet worden opgesteld door intermediaire Britse moedermaatschappijen die een directe EER-moedermaatschappij hebben. U kunt meer vinden en leren over de accountancysector van de Financial Reporting Council (FRC) en de overheid.

Jaarlijks Arekeningen

Companies House eist dat in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde slapende bedrijven met een directe EER-moeder hun jaarrekeningen indienen voor de boekjaren die beginnen op of na 20 januari 2021.

Vrijstellingen

EER-ondernemingen met een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde dochteronderneming komen mogelijk niet in aanmerking voor bepaalde vrijstellingen van het indienen en opstellen van rekeningen.

Boekjaren die op of na 1 januari 2021 beginnen, zijn vrijgesteld van de opstelling van niet-financiële financiële-informatieoverzichten en wijziging van de boekhoudkundige referentiedata.

EER en VK Boekhouding: Opereren als een EER bedrijf met een UK listing.

In de EER gevestigde entiteiten die schuldbewijzen of andere effecten uitgeven, kunnen gebruik blijven maken van rekeningen die zijn opgesteld overeenkomstig de door de EU goedgekeurde internationale standaard voor jaarrekeningen (IAS) en die op een Britse beurs mogen worden verhandeld.

EER en VK Boekhouding: Controle van EER-ondernemingen die effecten uitgeven en mogen verhandelen op de gereglementeerde Britse markt. market.

Zorg ervoor dat uw EER-auditor is geregistreerd als een:

 • UK Commissaris;
 • Een auditor uit een derde land dat in het FRC-register staat.

Dit geldt voor alle boekjaren die na januari 2021 aanvangen. Dit is mogelijk niet van toepassing op EER-ondernemingen die zijn gecontroleerd en geregistreerd door Britse accountantskantoren en Britse auditors.

EER en VK Boekhouding: Boekhouding fof UK companen in de EER

Lees wat u moet doen als uw bedrijf is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en u in de EER wilt opereren.

In het Verenigd Koninkrijk gevestigde vennootschappen of vennootschappen met een moedermaatschappij kunnen voldoen aan de verslagleggings- en boekhoudvereisten van het Verenigd Koninkrijk. Een klein aantal ondernemingen is echter getroffen door wijzigingen in het Britse systeem van bedrijfsrapportage.

Voorbereiding de Ajaar Arekenings

Voor boekjaren die op of na 20 januari 2021 aanvangen, moeten alle ondernemingen de door het Verenigd Koninkrijk goedgekeurde internationale standaard voor jaarrekeningen (IAS) gebruiken. Beide reeksen normen waren op 20 januari 2021 op dezelfde wijze van kracht.

Wanneer u uw rekeningen opstelt voor boekjaren die vóór 1 januari 2021 zijn begonnen, kunt u nog steeds de door de EU goedgekeurde IAS gebruiken.

Sommige bedrijven moeten misschien aanvullende maatregelen nemen.

 • De in het VK gevestigde moederbedrijven: Britse moederbedrijven met een dochteronderneming in Europa moeten de rapportageverplichtingen controleren van het land waar de dochteronderneming is gevestigd.
 • Britse bedrijven die binnen de EER aanwezig zijn. Britse bedrijven met een fysieke aanwezigheid in een EER-land – zoals een filiaal – moeten de rapportageverplichtingen controleren.

UK Public Companels met een Britse beursnotering.

Ondernemingen hebben de manier waarop zij kapitaal aantrekken en effecten verhandelen op een gereglementeerde markt veranderd. Daarom moeten naar Brits recht opgerichte ondernemingen met effecten die op de gereglementeerde Britse beurs worden verhandeld, voor elk boekjaar dat na of op 20 januari 2021 begint, een jaarrekening opstellen overeenkomstig de in het Verenigd Koninkrijk goedgekeurde internationale boekhoudbeginselen.

Zij kunnen de door de EU vastgestelde IAS gebruiken om rekening te houden met perioden die vóór januari 2021 beginnen. Deze rekeningen hoeven na deze datum niet opnieuw te worden berekend.

EER en VK Boekhouding: Britse openbare bedrijven met een EER-notering.

U moet de rapportagevereisten van het relevante rechtsgebied controleren als u noteert op een door de EER gereguleerde beurs. Mogelijk moet u verklaren dat uw rekeningen voldoen aan de door het Verenigd Koninkrijk aangenomen internationale standaard voor jaarrekeningen en de International Financial Reporting Standards (IFRS), zoals gepubliceerd door de International Accounting Standards Board. Dit geldt voor boekjaren die beginnen na 1 januari 2021.

Controle Commissiecomités

Alle Britse instellingen van openbaar belang, waaronder banken, verzekeringsmaatschappijen, building societies en verzekeraars, moeten deze richtsnoeren volgen:

 • Financial Conduct Authority (FCA), heeft regels voor transparantie en openbaarmaking uitgevaardigd;
 • Prudential Regulation Authority (PRA), geeft regels uit.

Wijzigingen in de controlerichtlijn

 • Dit kader is niet van toepassing op Britse uitgevende instellingen of houders van aandelen of obligaties. Zij kunnen alleen handelen op gereglementeerde EER-markten.
 • Vennootschappen met een moedermaatschappij met rechtspersoonlijkheid in het Verenigd Koninkrijk moeten nog steeds voldoen aan de auditrichtlijn.
 • Indien een dochteronderneming een emittent van effecten op gereglementeerde markten in het Verenigd Koninkrijk is, kan zij onderworpen zijn aan de regels van de FCA of de PRA.
 • De PRA-regels zijn van toepassing op dochterondernemingen die banken of verzekeringsmaatschappijen zijn en onder de beperkte vrijstelling vallen.

Benoeming van Auditors

Britse bedrijven moeten een in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd accountantskantoor benoemen en het accountantsverslag moet worden ondertekend door een individuele in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde accountant.

Als je dit artikel nuttig vond, ga dan naar de rest van de website voor meer informatie over EER en VK Boekhouding, de standaarden voor jaarrekeningen in het Verenigd Koninkrijk, de particuliere ondernemingen controleren vrijstellingen, en externe audits in het VK, inzicht in de vennootschapsbelastingstelsel, en Britse inkomstenbelasting of meer boekhoudkundige en financiële onderwerpen in Internationale boekhouding, Audit, fiscaliteit, boekhoudsoftware, cloudboekhouding en boekhoudkundige automatisering.

Lees dit artikel in: EngelsNederlandsFransDuitsSpaans

Uitgelicht
EUR - Euro-landen
EUR
1,0000
AUD
0,6196
HRK
0,1305
CAD
0,6711
gerelateerde artikelen
Uitgelicht
error: Content is protected !!