back to top
12.5 C
Amsterdam
vrijdag, mei 24, 2024
- Uitgelicht -spot_img
- Uitgelicht -spot_img

Belasting in Spanje: Een nuttige gids over het Spaanse belastingstelsel en wat u moet weten voordat u een bedrijf in Spanje begint.

Belasting in Spanje: Een nuttige gids over het Spaanse belastingstelsel en wat u moet weten voordat u een bedrijf in Spanje begint.

Belastingheffing in Spanje kan een verwarrend onderwerp zijn, met verschillende belastingen op verschillende soorten inkomsten en vermogen. In dit artikel geven we een overzicht van de belangrijkste soorten belastingen in Spanje, waaronder inkomstenbelasting, belasting over de toegevoegde waarde (btw), onroerendgoedbelasting en successierechten in Spanje. We zullen ook enkele tips geven over hoe u uw belastingfactuur in Spanje kunt verlagen.

In het nieuwe Spaanse stelsel, dat in 2019 in werking treedt, wordt het aantal belastingen verminderd en worden de belastingtarieven vereenvoudigd. Deze wijziging is doorgevoerd om investeringen aan te moedigen en Spanje internationaal concurrerender te maken.

De nieuwe belastingtarieven zijn als volgt:

 • Vennootschapsbelasting: 15%
 • Inkomstenbelasting: van 19% tot 24%
 • Belasting op de toegevoegde waarde (BTW): 21%

Soorten belastingen in Spanje

Er zijn drie belangrijke soorten belastingen in Spanje: inkomstenbelasting, belasting over de toegevoegde waarde (BTW) en onroerendgoedbelasting.

Inkomstenbelasting in Spanje wordt betaald door particulieren en wordt berekend op basis van het bedrag dat zij verdienen. Het tarief van de inkomstenbelasting in Spanje varieert afhankelijk van het verdiende bedrag, maar is over het algemeen lager dan in andere Europese landen.

Het BTW-tarief in Spanje bedraagt momenteel 21%, wat relatief hoog is in vergelijking met andere Europese landen.

Vastgoedbelasting in Spanje wordt betaald door eigenaars van onroerend goed in Spanje en is gebaseerd op de waarde van het onroerend goed. Het tarief van de onroerendgoedbelasting in Spanje varieert per regio, maar is over het algemeen lager dan in andere Europese landen.

Belastingaftrek in Spanje

Er zijn verschillende belastingaftrekmogelijkheden in Spanje. De belangrijkste zijn de aftrek van hypotheekrente, de aftrek van huur en de aftrek van medische kosten. De belangrijkste kenmerken die u recht geven op deze aftrek naargelang uw omstandigheden zijn hieronder opgesomd:

 • Hypotheekrente: Huiseigenaren kunnen de rente die zij betalen op hun hypotheek aftrekken van hun belastbaar inkomen.
 • Huurbetalingen: Huurders kunnen de huur die zij betalen aftrekken van hun belastbaar inkomen.
 • Medische kosten: Medische kosten die meer bedragen dan 7% van uw belastbaar inkomen kunnen worden afgetrokken.
 • Donaties aan goede doelen: Giften aan goede doelen kunnen worden afgetrokken van uw belastbaar inkomen.

Successie- en schenkingsrecht in Spanje

De successie- en schenkingsrechten in Spanje zijn een complex systeem dat moeilijk te begrijpen kan zijn. In dit artikel zullen we proberen de basisprincipes van de werking ervan uit te leggen. Ten eerste is het belangrijk op te merken dat er in Spanje twee soorten successie- en schenkingsrecht bestaan: nationaal en regionaal. De nationale belasting wordt toegepast op alle schenkingen en erfenissen, ongeacht waar in Spanje deze plaatsvinden. De regionale belasting daarentegen wordt alleen toegepast op schenkingen en erfenissen die in bepaalde regio’s van Spanje plaatsvinden.

Successierechten en schenkingsrechten worden in Spanje geheven bij de ontvanger van de schenking of erfenis. De tarieven van de verschuldigde belasting zijn afhankelijk van de relatie tussen de ontvanger en de schenker. Is de ontvanger een familielid van de schenker, dan is het belastingtarief lager dan wanneer de ontvanger geen familielid is.

De volgende schenkingen en erfenissen zijn in Spanje vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht:

 • Schenkingen en erfenissen tussen echtgenoten of geregistreerde partners
 • Schenkingen en erfenissen tussen ouders en kinderen
 • Schenkingen en erfenissen tussen broers en zussen
 • Schenkingen en erfenissen tussen grootouders en kleinkinderen

Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) in Spanje

In Spanje staat de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) bekend als Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Het is een belasting die wordt geheven op goederen en diensten die worden gekocht en verkocht. Het BTW-tarief in Spanje is 21%. Bedrijven die in Spanje belastbare goederen of diensten verkopen, moeten 21% btw in rekening brengen op de verkoopprijs van die goederen of diensten. Zij moeten ook elk kwartaal een btw-aangifte indienen bij de Spaanse belastingdienst, waarin zij het totale btw-bedrag vermelden dat zij hebben geïnd.

Vennootschapsbelasting in Spanje

De vennootschapsbelasting in Spanje wordt geheven op het belastbaar inkomen van in Spanje gevestigde ondernemingen. Het standaardtarief van de vennootschapsbelasting is 30%, hoewel er verschillende verlaagde tarieven en vrijstellingen bestaan. Spanje heft een bronbelasting op dividenden, rente en royalty’s die worden uitgekeerd aan niet-ingezeten ondernemingen. De bronbelastingtarieven variëren van 5% tot 35%, afhankelijk van het soort betaling en het land van vestiging van de ontvangende onderneming.

Personenbelasting in Spanje

De Spaanse inkomstenbelasting wordt geheven op het inkomen van natuurlijke personen. De belasting wordt opgelegd door de regering van Spanje en geïnd door de Spaanse belastingdienst. Inwoners van Spanje zijn onderworpen aan de Spaanse inkomstenbelasting op hun wereldwijde inkomen, terwijl niet-ingezetenen alleen onderworpen zijn aan de Spaanse inkomstenbelasting op hun inkomen uit Spaanse bron.

De Spaanse inkomstenbelastingtarieven variëren afhankelijk van het verdiende inkomen. Het hoogste marginale belastingtarief is 43% en geldt voor een inkomen van meer dan 120.000 euro. Voor inkomsten tussen 17.707 euro en 24.000 euro geldt een verlaagd belastingtarief van 24%. Inkomsten onder 17.707 euro zijn vrijgesteld van belasting.

De Spaanse regering heft ook een socialezekerheidsbelasting, die zowel door werknemers als werkgevers moet worden betaald. Het tarief van de sociale zekerheid is momenteel vastgesteld op 20,55%.

Hoe betaalt u uw belastingen in Spanje?

Er zijn een paar verschillende manieren waarop u uw belastingen in Spanje kunt betalen. De meest gebruikelijke manier is om ze rechtstreeks aan de Spaanse belastingdienst te betalen, maar er zijn ook een paar andere methoden die u kunt gebruiken.

De eerste manier om uw belastingen te betalen is door naar de Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) te gaan, de Spaanse belastingdienst. Daar vindt u alle informatie over het betalen van uw belastingen. U kunt uw belastingen ook online betalen via deze website. Een andere manier om uw belastingen te betalen is om naar een bank te gaan en ze daar te betalen. U kunt uw belastingen ook op een postkantoor betalen.

Als u uw belastingen niet persoonlijk wilt betalen, kunt u dat ook per post doen. Zorg ervoor dat u alle noodzakelijke informatie vermeldt, waaronder uw naam, adres en fiscaal identificatienummer.

Wat te doen als je je Spaanse belastingen niet betaalt.

Als u Spaans staatsburger bent en in Spanje woont, moet u belasting betalen over uw inkomen en vermogen. Als u uw Spaanse belastingen niet betaalt, kunt u te maken krijgen met boetes en rente. Er zijn een paar manieren om uw Spaanse belastingen te betalen. U kunt ze online, per post of persoonlijk in een belastingkantoor betalen. U kunt ook een belastingadviseur inhuren om u te helpen uw belastingen in te dienen.

Als u geen geld hebt om uw belastingen te betalen, kunt u misschien een betalingsplan of een overeenkomst op afbetaling aanvragen. U kunt ook een vermindering of vrijstelling van uw belastingen vragen.

Belastingen en expats in Spanje

Spanje legt een reeks belastingen op aan zijn expats. Deze belastingen worden doorgaans geheven op inkomen, vermogen en vermogenswinst. De inkomstenbelasting in Spanje bedraagt 24%. Deze is verschuldigd over uw wereldwijde inkomen, ongeacht waar u woont. Er zijn echter verschillende aftrekposten en aftrekposten die kunnen worden geclaimd om uw belastbaar inkomen te verlagen.

Naast de inkomstenbelasting in Spanje bent u ook Spaanse sociale premies (“cotizaciones sociales”) verschuldigd. De hoogte van de verschuldigde sociale premies hangt af van uw inkomen en het soort werk dat u doet.

De huidige tarieven voor de socialezekerheidsbijdragen zijn als volgt:

 • Werknemers: 19,5% van het brutosalaris
 • Zelfstandigen: 27,9% van het belastbaar inkomen

Om af te ronden

Spanje heeft een tamelijk ingewikkeld belastingstelsel, dat voor buitenlanders verbijsterend kan zijn. In dit artikel hebben we de belangrijkste soorten belasting geïntroduceerd die in Spanje worden geheven en enkele tips gegeven over hoe u uw belastingschuld kunt minimaliseren. Als u in Spanje woont of zaken doet, is het essentieel om het belastingstelsel te begrijpen, een belastingadviseur in de arm te nemen en passende stappen te ondernemen om uw belastingaanslag te minimaliseren.

Als je dit artikel nuttig vond, ga dan naar de rest van de website voor meer informatie over de algemene standaarden voor jaarrekeningen in Spanje, belastingverminderingen in Spanje, de vereisten inzake bedrijfsaudits en vrijstellingen van controles, inzicht in de Spaans belastingstelsel, of meer boekhoudkundige en financiële onderwerpen in Internationale boekhouding, Audit, fiscaliteit, boekhoudsoftware, cloudboekhouding en boekhoudkundige automatisering.

Lees dit artikel in: EngelsNederlandsFransDuitsSpaans

Het Spaanse Boekhoudblad
Het Spaanse Boekhoudblad
Uitgelicht
EUR - Euro-landen
EUR
1,0000
AUD
0,6122
HRK
0,1327
CAD
0,6784
gerelateerde artikelen
Uitgelicht
error: Content is protected !!