17 C
Amsterdam
woensdag, juli 17, 2024
- Uitgelicht -spot_img
- Uitgelicht -spot_img

Ierland Standaarden voor Jaarrekeningen: De meest opvallende punten over de toepassing van internationale IFRS, Ierse FRS 102-boekhoudnormen en de op elkaar afgestemde vereisten in de Republiek Ierland.

Ierland Standaarden voor Jaarrekeningen: De meest opvallende punten over de toepassing van internationale IFRS, Ierse FRS 102-boekhoudnormen en de op elkaar afgestemde vereisten in de Republiek Ierland.

De financiële verslaggeving blijft veranderen,  maar de verslaggeving over de Ierse boekhoudnormen is sterk aan het veranderen. Lees over een nieuw te overwegen kader van Ierse boekhoudnormen.

De Financial Reporting Standard in het Verenigd Koninkrijk en de Republiek Ierland FRS102 is op 14 maart 2013 gepubliceerd door de Financial Reporting Council. Deze standaard is van toepassing op perioden die aanvangen na januari 2015. FRS 102 is gebaseerd op de IFRS Standard for SMEs, maar bevat belangrijke wijzigingen. FRS 102 kan worden gebruikt door alle entiteiten die niet verplicht zijn de in de EU goedgekeurde IFRS toe te passen.

De nieuwe Ireland Accounting Standards in Ireland GAAP (FRS 102) lijken sterk op de bestaande Irish GAAP. De leidraad is eenvoudiger en alle openbaarmakings- en boekhoudkundige vereisten worden in één standaard behandeld. FRS 102 vervangt de bestaande standaarden voor jaarrekeningen in Ierland (FRS’s, SSAP’s en UITF-samenvattingen).

FRS 101, het kader voor beperkte informatieverschaffing, de Ierse boekhoudnormen staat groepen die volgens de IFRS rapporteren toe dezelfde opname- en waarderingsbeginselen te hanteren als hun dochterondernemingen. Het vereist echter niet dat ze voldoen aan alle IFRS-openbaarmakingsvereisten. Groepen die rapporteren volgens US GAAP kunnen ook profiteren van het reduced disclosure framework (RDF).

Toepassing van de IFRS Ierland Standaarden voor Jaarrekeningen

De IAS-verordening van de EU vereist dat de IFRS-standaarden voor jaarrekeningen worden toegepast om de jaarrekeningen te consolideren van Europese ondernemingen waarvan de effecten op een gereglementeerde markt worden verhandeld. Dit zou van toepassing zijn op de belangrijkste effectenmarkt (MSM) van de Ierse effectenbeurs.

De IAS-verordening van de EU staat de lidstaten toe de IFRS-normen, zoals goedgekeurd door de EU, toe te staan of voor te schrijven in de enkelvoudige jaarrekening van dergelijke ondernemingen en/of in de jaarrekening van ondernemingen waarvan de effecten niet op een gereglementeerde markt worden verhandeld.

De Ierse republiek heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de IAS-verordening biedt om de door de Europese Unie aangenomen IFRS-standaarden facultatief toe te passen voor alle ondernemingen waarvan de effecten niet op een gereglementeerde markt worden verhandeld.

Volgens de ESM-regels moeten op de Enterprise Securities Market (ESM) genoteerde uitgevende instellingen die hun statutaire zetel in Ierland of een andere Europese Economische Ruimte (EER) hebben en die moederondernemingen zijn, de door de EU vastgestelde IFRS-standaarden voor jaarrekeningen toepassen.

Volgens de GEM-regels mogen emittenten door de EU goedgekeurde IFRS-standaarden gebruiken door de Global Exchange Market (GEM).

In overeenstemming met de EU-verordening inzake financiële verslaglegging zijn de IFRS-boekhoudnormen verplicht voor alle Europese ondernemingen waarvan aandelen of obligaties op een gereglementeerde markt in de Republiek Ierland worden verhandeld.

De toepassing van de Ierland Standaarden voor Jaarrekeningen (FRS 102)

FRS102, de Financial Reporting Standard in het Verenigd Koninkrijk en de Republiek Ierland, is op 14 maart 2013 door de Financial Reporting Council gepubliceerd. Deze standaard is van toepassing op perioden die aanvangen na januari 2015. FRS 102 is gebaseerd op de IFRS-standaard voor KMO’s, maar met aanzienlijke wijzigingen. FRS 102 kan worden gebruikt door alle entiteiten die niet verplicht zijn de in de EU goedgekeurde IFRS toe te passen.

Wijzigingen in de Ierland Standaarden voor Jaarrekeningen

De volgende wijzigingen werden aangebracht in FRS 102 Boekhoudnormen.

  • Sectie 17 biedt nu de mogelijkheid om materiële vaste activa te waarderen, en sectie 18 maakt de herwaardering van bepaalde immateriële activa mogelijk.
  • Sectie 18 heeft nu een optie waarmee u ontwikkelingskosten kunt activeren als aan bepaalde criteria wordt voldaan.
  • Sectie 18 werd gewijzigd om een gebruiksduur van tien jaar op te nemen voor afschrijfbare activa, met inbegrip van goodwill.
  • Section voegde een optie toe om financieringskosten op gekwalificeerde activa te activeren.
  • Voor de combinatie van entiteiten waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend, is het noodzakelijk om fusieboekhouding (pooling) voor te schrijven.
  • Eigenaars hoeven uitkeringen in natura niet tegen reële waarde te ontvangen.
  • Boekhouding op transactiebasis toegevoegd voor overheidssubsidies.
  • Het tijdelijke verschil is geen optie voor uitgestelde winstbelastingen en vereist een benadering op basis van tijdsverschillen.
  • Voor alle biologische activa zijn historische kostenmodellen toegestaan.
  • Andere wijzigingen zijn aangebracht om in de FRS op overgangsdata boekhoudkundige behandelingen mogelijk te maken die in overeenstemming zijn met de in de EU goedgekeurde IFRS-boekhoudnormen.

Op grond van de administratieve overeenkomst met de Britse FRC kunnen Ierse KMO’s gebruikmaken van de Financial Reporting Standards van het Verenigd Koninkrijk of de volledige IFRS Accounting Standards die door de EU zijn aangenomen. 

De UK Financial Reporting Standard for Smaller Entities kan niet in overeenstemming zijn met de Ierse standaarden voor jaarrekeningen omdat er in het Ierse vennootschapsrecht geen equivalent bestaat voor kleine ondernemingen.

Als je dit artikel nuttig vond, ga dan naar de rest van de website voor meer informatie over boekhouding in de Republiek Ierland, de algemene standaarden voor jaarrekeningen, een aantal van de belastingverminderingen in Ierland, de Auditvereisten van Ierse ondernemingen en vrijstellingen van controles, inzicht in de Iers belastingstelsel, of meer boekhoudkundige en financiële onderwerpen in Internationale boekhouding, Audit, fiscaliteit, boekhoudsoftware, cloudboekhouding en boekhoudkundige automatisering.

Lees dit artikel in: EngelsNederlandsFransDuitsSpaans

Uitgelicht
EUR - Euro-landen
EUR
1,0000
AUD
0,6196
HRK
0,1305
CAD
0,6711
gerelateerde artikelen
Uitgelicht
error: Content is protected !!