1.8 C
Amsterdam
dinsdag, december 5, 2023
- Uitgelicht -spot_img
- Uitgelicht -spot_img

USA Accounting: Lees over boekhouding in de VS en internationale boekhoudkundige verschillen

Elk Amerikaans bedrijf dat actief is in de wereldeconomie moet zich bewust zijn van de verschillen tussen internationale en Amerikaanse boekhoudpraktijken.

Alle ondernemingen over de hele wereld moeten hun activa, passiva en uitgaven nauwkeurig rapporteren zodat potentiële investeerders, schuldeisers en andere belanghebbenden hun financiële gezondheid kunnen beoordelen.

These businesses may perform different accounting activities because they have their own set of accounting standards. Other countries use their own accounting principles, which usually accept input from a global body of accounting standards. These are background details on both accounting standards and examples of differences between them.

HET IS BELANGRIJK OM VERTROUWD TE ZIJN MET DE VERSCHILLEN TUSSEN INTERNATIONALE EN NATIONALE STANDAARDEN VOOR JAARREKENINGEN ALS U INTERNATIONAAL ZAKEN DOET.

De Financial Accounting Standards Board, die de Amerikaanse boekhoudnormen vaststelt, blijft nauw samenwerken met de International Accounting Standards Board (IASB). De Amerikaanse boekhouding verschilt echter sterk van de internationale boekhouding.

Achtergrondinformatie over internationale boekhoudnormen en Amerikaanse boekhoudnormen

After the 1929 stock market crash, the U.S. set was born out of necessity. The American Institute of Accountants, a professional organization, sought to improve transparency in financial records keeping. They introduced five principles of accounting which eventually became GAAP.

The International Accounting Standards Committee (IASC), was established in the United Kingdom in the 1970s as the world became increasingly interconnected, primarily through trade agreements, and the current global accounting standards are created by this committee, now known as the IAS Board (IASB).

Amerikaanse boekhouding vs. internationale boekhouding

Zowel de FASB (als de IASB) hebben zich sinds 2002 ingespannen om de twee reeksen te combineren. Buitenlandse ondernemingen in de VS kunnen nu afzien van de aansluiting van hun financiële staten met de GAAP indien zij reeds voldoen aan de IFRS voor de verslaglegging van de Securities and Exchange Commission. Hoewel de VS uiteindelijk zullen overschakelen op internationale normen, is het nog steeds een langzaam proces.

De kloof tussen internationale en nationale standaarden voor jaarrekeningen wordt kleiner, maar de verschillen die overblijven zijn nog steeds aanzienlijk.

The accounting for leased purchases is a significant difference between U.S. GAAP (and the IAS). The U.S. GAAP allows companies the option to capitalize or expense these purchases based on their GAAP capitalization criteria. These purchases are capitalized by companies and investors. They add value to the company’s assets and do not count as expenses.

Een gehuurde aankoop die een toekomstige economische waarde heeft, kan worden beschouwd als een actief dat volgens de U.S. GAAP kan worden geactiveerd.

De verwerking van inflatie en deflatie is een ander verschil tussen de twee normen. Deze schommelingen zijn niet opgenomen in de U.S. GAAP, terwijl de IAS een indicator gebruikt om de cijfers aan te passen aan de inflatie of deflatie. Zij hebben ook verschillende belastinggrondslagen voor het bepalen van uitgestelde belastingvorderingen of -verplichtingen.

De Amerikaanse boekhoudkundige GAAP

De USA Accounting Standards Board is verantwoordelijk voor het vaststellen van de boekhoudnormen. Deze normen staan gezamenlijk bekend als de algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen (GAAP). GAAP beschrijft de boekhoudkundige procedures en praktijken die openbare bedrijven in de Verenigde Staten moeten volgen. Ook wordt aangegeven welke financiële overzichten en verslagen moeten worden gerapporteerd.

De International Accounting Standards Board (IASB) stelt de International Financial Reporting Standards vast, een internationaal equivalent van de GAAP. Het wordt gebruikt door meer dan 120 landen, waaronder de EU.

Regels versus principes

GAAP is gebaseerd op regels. Dit betekent dat regels worden opgesteld voor specifieke gevallen, en niet noodzakelijkerwijs voor een groter beginsel. IFRS is gebaseerd op beginselen en daarom consistenter.

LIFO Inventarisboekhouding

LIFO (last in, first out) is een voorraadsysteem waarbij de laatst verkochte producten als eerste worden geregistreerd. Om lagere belastingen te krijgen, worden eerst de kosten van de laatst geproduceerde of gekochte artikelen in aanmerking genomen.

Ondernemingen kunnen de LIFO-methode gebruiken volgens de GAAP. Het is echter verboden IFRS. Er zijn ook verschillen in de voorraadboekhouding. Zo kan een voorraad volgens de GAAP worden geboekt tegen de laagste kostprijs of tegen de marktwaarde, terwijl een voorraad volgens de IFRS wordt geboekt tegen de laagste kostprijs of tegen de nettoherzieningswaarde.

Activa die een leven lang meegaan

Wat betreft duurzame activa verschilt de internationale boekhouding van de Amerikaanse. De GAAP staan niet toe dat duurzame activa worden geherwaardeerd. De IFRS staan echter een zekere herwaardering toe. Volgens de GAAP mag de afschrijving van vaste activa worden afgetrokken, maar dit gebeurt zelden. Volgens de IFRS moeten vaste activa worden afgeschreven indien zij een verschillend batenpatroon hebben.

Activa met een lange levensduur zullen worden geboekt op basis van de historische kostprijs, overeenkomstig de IFRS. In de Amerikaanse boekhouding is er geen afzonderlijke definitie van vastgoedbeleggingen.

Financiële verklaringen

Ondernemingen moeten balansen, winst- en verliesrekeningen en kasstroomoverzichten opstellen als onderdeel van de IFRS. Met GAAP kunt u dezelfde verslagen presenteren als met IFRS, maar met aanvullende overzichten van het totaalresultaat.

Balans

Volgens de boekhoudkundige regels van de Verenigde Staten van Amerika kunnen belastinglatenties op de balans worden ingedeeld als kortlopend of langlopend, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens de IFRS kunnen belastinglatenties niet als actueel worden beschouwd.

Op dezelfde manier moeten de GAAP-balansen eerst de lopende rekeningen weergeven, terwijl de internationale langlopende schulden gewoonlijk eerst worden vermeld.

Boekhouding voor leasing

Er zijn verschillen in de wijze waarop leaseaankopen worden geactiveerd of ten laste van het resultaat worden gebracht. Amerikaanse bedrijven mogen leaseaankopen activeren volgens de kapitalisatiecriteria van GAAP. Indien de geleasde aankoop een meetbare toekomstige economische waarde heeft, kan deze als geactiveerd actief worden aangemerkt.

Inflatie en Deflatie

Bij de boekhoudkundige analyse negeren de Amerikaanse boekhoudnormen de effecten van inflatie en deflatie. Internationale normen zijn anders. De financiële verslaglegging wordt met behulp van een prijsindex aangepast aan de inflatie of deflatie.

Vereiste documenten voor financiële rekeningen

Ondernemingen die volgens de IFRS rapporteren, moeten een balans, inkomsten, vermogensmutatie, kasstroom en eventuele voetnoten publiceren. Dit alles wordt vereist door de FASB, die ook verklaringen over het totaalresultaat toevoegt.

Strategie voor boekhoudkundige normen

De Norwalk Act van 2002 en een memorandum van overeenstemming tussen de FASB en de IASB in 2006 hebben de basisregels vastgesteld voor de uiteindelijke convergentie van de U.S. GAAP/IAS. Sinds 2003 werken de groepen samen om dit doel te bereiken. Tot de laatste agendapunten behoren de samenvoeging van normen voor verzekeringscontracten, leases en de registratie van financiële instrumenten.

Conclusie

Hoewel er enkele verschillen zijn tussen de normen van de USA Accounting GAAP en die van de IAS in Londen, werken zij samen om de beste beginselen uit elke reeks boekhoudkundige beginselen te vinden om de wereldwijde boekhoudkundige normen te verbeteren.

Deze samenvoeging van de U.S. GAAP en de internationale standaarden voor jaarrekeningen helpt de wereldeconomie op lange termijn te versterken.

Als u dit artikel nuttig vond, ga dan naar de rest van de website voor meer informatie over financiële onderwerpen in de US en internationaal.

Lees dit artikel in: EngelsNederlandsFransDuitsSpaans

Uitgelicht
EUR - Euro-landen
EUR
1,0000
AUD
0,6068
HRK
0,1315
CAD
0,6813
gerelateerde artikelen
Uitgelicht
error: Content is protected !!