back to top
20.8 C
Amsterdam
zondag, mei 19, 2024
- Uitgelicht -spot_img
- Uitgelicht -spot_img

USA Boekhouding: Lees meer over boekhouding in de VS, algemeen aanvaarde boekhoudprincipes (GAAP) en internationale boekhoudkundige verschillen.

USA Boekhouding: Lees meer over boekhouding in de VS, algemeen aanvaarde boekhoudprincipes (GAAP) en internationale boekhoudkundige verschillen.

Elk Amerikaans bedrijf dat actief is in de wereldeconomie moet zich bewust zijn van de verschillen tussen internationale en Amerikaanse boekhoudpraktijken.

Alle ondernemingen over de hele wereld moeten hun activa, passiva en uitgaven nauwkeurig rapporteren zodat potentiële investeerders, schuldeisers en andere belanghebbenden hun financiële gezondheid kunnen beoordelen.

Deze bedrijven kunnen verschillende boekhoudkundige activiteiten uitvoeren omdat ze hun eigen boekhoudnormen hebben. Andere landen hanteren hun eigen boekhoudkundige beginselen, die meestal input van een wereldwijd geheel van boekhoudnormen aanvaarden. Dit zijn achtergronddetails over beide standaarden voor jaarrekeningen en voorbeelden van verschillen tussen beide.

Het is belangrijk om bekend te zijn met de verschillen tussen internationale en nationale boekhoudnormen als u internationaal zaken doet.

De Financial Accounting Standards Board, die de Amerikaanse boekhoudnormen vaststelt, blijft nauw samenwerken met de International Accounting Standards Board (IASB). De USA Boekhouding verschilt echter sterk van de internationale boekhouding.

Achtergrondinformatie over internationale boekhoudnormen en Amerikaanse boekhoudnormen

Na de beurscrash van 1929 werd het Amerikaanse spel uit noodzaak geboren. Het American Institute of Accountants, een beroepsorganisatie, probeerde de transparantie bij het bijhouden van financiële gegevens te verbeteren. Zij introduceerden vijf boekhoudkundige principes die uiteindelijk de GAAP werden.

Het International Accounting Standards Committee (IASC) werd in de jaren 1970 in het Verenigd Koninkrijk opgericht toen de wereld steeds meer met elkaar verweven raakte, voornamelijk door handelsovereenkomsten, en de huidige wereldwijde standaarden voor jaarrekeningen worden opgesteld door dit comité, nu bekend als de IAS Board (IASB).

USA Boekhouding vs. internationale boekhouding

Zowel de FASB (als de IASB) hebben zich sinds 2002 ingespannen om de twee reeksen te combineren. Buitenlandse ondernemingen in de VS kunnen nu afzien van de aansluiting van hun financiële staten met de GAAP indien zij reeds voldoen aan de IFRS voor de verslaglegging van de Securities and Exchange Commission. Hoewel de VS uiteindelijk zullen overschakelen op internationale normen, is het nog steeds een langzaam proces.

De kloof tussen internationale en nationale standaarden voor jaarrekeningen wordt kleiner, maar de verschillen die overblijven zijn nog steeds aanzienlijk.

Een belangrijk verschil tussen de U.S. GAAP (en de IAS) is de boekhoudkundige verwerking van geleasde aankopen. De U.S. GAAP biedt bedrijven de mogelijkheid om deze aankopen te activeren of te kosten op basis van hun GAAP-kapitalisatiecriteria. Deze aankopen worden gekapitaliseerd door bedrijven en investeerders. Zij voegen waarde toe aan de activa van de onderneming en tellen niet mee als kosten.

Een gehuurde aankoop die een toekomstige economische waarde heeft, kan worden beschouwd als een actief dat volgens de U.S. GAAP kan worden geactiveerd.

De verwerking van inflatie en deflatie is een ander verschil tussen de twee normen. Deze schommelingen zijn niet opgenomen in de U.S. GAAP, terwijl de IAS een indicator gebruikt om de cijfers aan te passen aan de inflatie of deflatie. Zij hebben ook verschillende belastinggrondslagen voor het bepalen van uitgestelde belastingvorderingen of -verplichtingen.

De Amerikaanse boekhoudkundige GAAP

De USA Accounting Standards Board is verantwoordelijk voor het vaststellen van de boekhoudnormen. Deze normen staan gezamenlijk bekend als de algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen (GAAP). GAAP beschrijft de boekhoudkundige procedures en praktijken die openbare bedrijven in de Verenigde Staten moeten volgen. Ook wordt aangegeven welke financiële overzichten en verslagen moeten worden gerapporteerd.

De International Accounting Standards Board (IASB) stelt de International Financial Reporting Standards vast, een internationaal equivalent van de GAAP. Het wordt gebruikt door meer dan 120 landen, waaronder de EU.

Regels versus principes

GAAP is gebaseerd op regels. Dit betekent dat regels worden opgesteld voor specifieke gevallen, en niet noodzakelijkerwijs voor een groter beginsel. IFRS is gebaseerd op beginselen en daarom consistenter.

LIFO Inventarisboekhouding

LIFO (last in, first out) is een voorraadsysteem waarbij de laatst verkochte producten als eerste worden geregistreerd. Om lagere belastingen te krijgen, worden eerst de kosten van de laatst geproduceerde of gekochte artikelen in aanmerking genomen.

Ondernemingen kunnen de LIFO-methode gebruiken volgens de GAAP. Het is echter verboden IFRS. Er zijn ook verschillen in de voorraadboekhouding. Zo kan een voorraad volgens de GAAP worden geboekt tegen de laagste kostprijs of tegen de marktwaarde, terwijl een voorraad volgens de IFRS wordt geboekt tegen de laagste kostprijs of tegen de nettoherzieningswaarde.

Activa die een leven lang meegaan

Wat betreft duurzame activa verschilt de internationale boekhouding van de Amerikaanse. De GAAP staan niet toe dat duurzame activa worden geherwaardeerd. De IFRS staan echter een zekere herwaardering toe. Volgens de GAAP mag de afschrijving van vaste activa worden afgetrokken, maar dit gebeurt zelden. Volgens de IFRS moeten vaste activa worden afgeschreven indien zij een verschillend batenpatroon hebben.

Activa met een lange levensduur zullen worden geboekt op basis van de historische kostprijs, overeenkomstig de IFRS. In de USA boekhouding is er geen afzonderlijke definitie van vastgoedbeleggingen.

Financiële verklaringen

Ondernemingen moeten balansen, winst- en verliesrekeningen en kasstroomoverzichten opstellen als onderdeel van de IFRS. Met GAAP kunt u dezelfde verslagen presenteren als met IFRS, maar met aanvullende overzichten van het totaalresultaat.

Balans

Volgens de boekhoudkundige regels van de Verenigde Staten van Amerika kunnen belastinglatenties op de balans worden ingedeeld als kortlopend of langlopend, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens de IFRS kunnen belastinglatenties niet als actueel worden beschouwd.

Op dezelfde manier moeten de GAAP-balansen eerst de lopende rekeningen weergeven, terwijl de internationale langlopende schulden gewoonlijk eerst worden vermeld.

Boekhouding voor leasing

Er zijn verschillen in de wijze waarop leaseaankopen worden geactiveerd of ten laste van het resultaat worden gebracht. Amerikaanse bedrijven mogen leaseaankopen activeren volgens de kapitalisatiecriteria van GAAP. Indien de geleasde aankoop een meetbare toekomstige economische waarde heeft, kan deze als geactiveerd actief worden aangemerkt.

Inflatie en Deflatie

Bij de boekhoudkundige analyse negeren de Amerikaanse boekhoudnormen de effecten van inflatie en deflatie. Internationale normen zijn anders. De financiële verslaglegging wordt met behulp van een prijsindex aangepast aan de inflatie of deflatie.

Vereiste documenten voor financiële rekeningen

Ondernemingen die volgens de IFRS rapporteren, moeten een balans, inkomsten, vermogensmutatie, kasstroom en eventuele voetnoten publiceren. Dit alles wordt vereist door de FASB, die ook verklaringen over het totaalresultaat toevoegt.

Strategie voor boekhoudkundige normen

De Norwalk Act van 2002 en een memorandum van overeenstemming tussen de FASB en de IASB in 2006 hebben de basisregels vastgesteld voor de uiteindelijke convergentie van de U.S. GAAP/IAS. Sinds 2003 werken de groepen samen om dit doel te bereiken. Tot de laatste agendapunten behoren de samenvoeging van normen voor verzekeringscontracten, leases en de registratie van financiële instrumenten.

Conclusie

Hoewel er enkele verschillen zijn tussen de normen van de USA Boekhouding GAAP en die van de IAS in Londen, werken zij samen om de beste beginselen uit elke reeks boekhoudkundige beginselen te vinden om de wereldwijde boekhoudkundige normen te verbeteren.

Deze samenvoeging van de U.S. GAAP en de internationale standaarden voor jaarrekeningen helpt de wereldeconomie op lange termijn te versterken.

Als je dit artikel nuttig vond, ga dan naar de rest van de website voor meer informatie over US Boekhouding de algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving (GAAP) in de Verenigde Staten is het bedrijf auditvereisten, en externe audits in de VS, inzicht in de vennootschapsbelastingstelsel, en Amerikaanse inkomstenbelasting of meer boekhoudkundige en financiële onderwerpen in Internationale boekhouding, Audit, fiscaliteit, boekhoudsoftware, cloudboekhouding en boekhoudkundige automatisering.

Lees dit artikel in: EngelsNederlandsFransDuitsSpaans

Uitgelicht
EUR - Euro-landen
EUR
1,0000
AUD
0,6122
HRK
0,1327
CAD
0,6784
gerelateerde artikelen
Uitgelicht
error: Content is protected !!