15.2 C
Amsterdam
zondag, september 24, 2023
- Uitgelicht -spot_img
- Uitgelicht -spot_img

Deutschland Boekhoudkundige Normen: Een overzicht van de boekhoudnormen en de financiële verslaglegging in Duitsland.

- Featured -

De Deutschland Accounting Standards (DRS) zijn de nationale boekhoudnormen van Duitsland. Zij werden voor het eerst gepubliceerd in 1996 en zijn sindsdien een aantal keren gewijzigd. De DRS is gebaseerd op de internationale normen voor financiële verslaglegging (IFRS), maar bevat enkele afwijkingen die het unieke financiële stelsel van Duitsland weerspiegelen. Het hoofddoel van de DRS is ervoor te zorgen dat jaarrekeningen een getrouw beeld geven van de financiële positie, prestaties en kasstromen van een onderneming.

Wat zijn de Duitse boekhoudnormen?

Er zijn twee soorten standaarden voor jaarrekeningen: nationale standaarden en internationale standaarden. Nationale normen worden vastgesteld door individuele landen, terwijl internationale normen worden vastgesteld door een groep landen. Deutschland Accounting Standards zijn de nationale standaarden voor jaarrekeningen in Duitsland.

De Duitse boekhoudnormen zijn gebaseerd op de International Financial Reporting Standards (IFRS), de internationale boekhoudnormen. Er zijn echter enkele verschillen tussen de twee reeksen normen. Zo schrijven de Duitse boekhoudnormen voor dat ondernemingen hun financiële resultaten in Duitse valuta moeten rapporteren, terwijl de IFRS ondernemingen toestaan hun resultaten in elke valuta te rapporteren.

Waarin verschillen de Duitse boekhoudnormen van andere internationale normen?

De Duitse standaarden voor jaarrekeningen (DAS) zijn een reeks standaarden voor financiële verslaglegging die van toepassing zijn op ondernemingen in Duitsland. Zij zijn gebaseerd op internationale standaarden voor jaarrekeningen, maar er zijn enkele belangrijke verschillen.

Een van de belangrijkste verschillen is dat DAS bedrijven toestaat de opname van verliezen voor belastingdoeleinden uit te stellen. Dit betekent dat bedrijven in het ene jaar een verlies kunnen boeken, maar dit pas in het volgende jaar voor belastingdoeleinden kunnen opnemen. Dit kan voordelig zijn voor bedrijven in moeilijke financiële situaties.

Een ander verschil is dat de DAS vereist dat bedrijven hun financiële positie op kasbasis bekendmaken. Dit betekent dat bedrijven hun activa en passiva moeten rapporteren op het moment dat ze worden betaald of ontstaan.

Volgens de GAAP daarentegen moeten ondernemingen hun financiële positie rapporteren op transactiebasis. Dit betekent dat bedrijven hun activa en passiva moeten rapporteren op het moment dat ze worden verdiend of opgelopen.

Welke gevolgen hebben de Duitse boekhoudnormen voor bedrijven?

Er zijn enkele belangrijke Duitse boekhoudnormen die grote gevolgen hebben voor bedrijven. De eerste is het vereiste om een boekhouding op transactiebasis te voeren. Dit betekent dat ondernemingen inkomsten en uitgaven moeten boeken wanneer zij zich voordoen, ook al hebben zij de producten of diensten nog niet ontvangen of betaald. Dit kan lastig zijn omdat het moeilijk kan zijn toekomstige inkomsten en uitgaven in te schatten.

Een andere belangrijke norm is de verplichting om alle financiële informatie zowel in het Duits als in het Engels bekend te maken. Dit kan een uitdaging zijn voor bedrijven die in meerdere landen actief zijn, omdat zij hun financiële overzichten in twee verschillende talen moeten vertalen.

Zijn er voordelen verbonden aan de invoering van de Duitse boekhoudnormen?

De invoering van de Duitse boekhoudnormen heeft vele voordelen. Het meest voor de hand liggende voordeel is dat het uw bedrijf zal helpen te voldoen aan internationale normen en de communicatie met andere bedrijven zal verbeteren. Bovendien zal de invoering van de Duitse boekhoudnormen u helpen uw boekhoud- en auditkosten te verminderen en uw financiële verslaglegging te verbeteren.

Hoe kunnen bedrijven zich voorbereiden op de invoering van de Duitse boekhoudnormen?

De Duitse regering heeft bedrijven opgedragen om tegen 2021 over te schakelen op de nieuwe Duitse boekhoudnormen (DAS). De nieuwe standaarden zijn bedoeld om de financiële verslaglegging transparanter en efficiënter te maken. Zij zullen ook betere vergelijkingen van financiële prestaties tussen bedrijven en tussen sectoren onderling mogelijk maken.

Bedrijven die niet voorbereid zijn op de invoering van de DAS kunnen in het nadeel zijn. De overschakeling op de nieuwe standaarden zal een aanzienlijke investering in tijd en middelen vergen, en bedrijven zullen hun boekhoudprocessen en -systemen moeten aanpassen.

Ondernemingen die zich voorbereiden op de invoering van de DAS moeten eerst inzicht krijgen in de veranderingen die in het financiële verslagleggingsproces zullen worden aangebracht. Zij moeten zich ook vertrouwd maken met de nieuwe terminologie en beginselen voor financiële verslaglegging die in het kader van de DAS zullen worden gebruikt. Bovendien moeten bedrijven hun interne processen onder de loep nemen en nagaan op welke gebieden verbetering nodig is.

Ten slotte moeten bedrijven er samen met hun accountants voor zorgen dat zij klaar zijn om de DAS in te voeren wanneer deze verplicht wordt.

Als u dit artikel nuttig vond, ga dan naar de rest van de website om meer te lezen over Accounting, Audit, Belasting in Duitsland, en Internationale

Lees dit artikel in: EngelsNederlandsFransDuitsSpaans

- Uitgelicht -spot_img
zondag, september 24, 2023
Featured
EUR - Euro-landen
EUR
1,0000
AUD
0,6047
HRK
0,1338
CAD
0,6965
Related Articles
- Featured -spot_img
- Uitgelicht -
error: Content is protected !!