20.1 C
Amsterdam
woensdag, juli 17, 2024
- Uitgelicht -spot_img
- Uitgelicht -spot_img

Belastingverminderingen in Ierland: Lees meer over de leukste belastingvoordelen en -verminderingen die beschikbaar zijn voor startende ondernemingen in de Republiek Ierland.

Belastingverminderingen in Ierland: Lees meer over de leukste belastingvoordelen en -verminderingen die beschikbaar zijn voor startende ondernemingen in de Republiek Ierland.

Als u een nieuw bedrijf bent begonnen, kunt u in Ierland wellicht belastingvermindering aanvragen voor startende ondernemingen.

De belastingverminderingen in Ierland zijn ook bekend onder de naam Section 486C belastingverminderingen van de Republiek Ierland. Het verlaagt uw vennootschapsbelasting (CT), voor de eerste vijf jaar van de handel. Deze vrijstelling is beschikbaar voor winsten en belastbare winsten op activa die u in uw nieuwe transactie gebruikt.

Als uw CT die in een belastingjaar verschuldigd is, minder dan EUR 40.000 bedraagt, komt u mogelijk in aanmerking voor vrijstelling. U komt mogelijk in aanmerking voor gedeeltelijke vrijstelling als uw CT-contributie tussen EUR 40,000 en EUR 60,000 ligt. Start-ups krijgen ook belastingvermindering, afhankelijk van hoeveel de werkgever Pay Related Social Insurance (PRSI) betaalt. Dit mag niet hoger zijn dan 5.000 euro per werknemer en 40.000 euro voor het hele bedrijf.

Uw bedrijf kan eventuele ongebruikte vrijstellingen van:

 • De in aanmerking komende transactie moet hebben plaatsgevonden binnen de eerste vijf jaar van de handel, of op of na 1 januari 2018.
 • De in aanmerking komende transactie moet vóór 1 januari 2018 zijn begonnen.

Belastingverminderingen in Ierland

Wat is het recht op vermindering van vennootschapsbelasting in Ierland?

 • Uw bedrijf is opgericht op of na 14 oktober 2008.
 • Uw bedrijf is opgericht en is van start gegaan tussen 1 januari 2009 en 31 december 2021.
 • Uw bedrijf hoeft niet meer te betalen dan de verschuldigde vennootschapsbelasting.

In aanmerking komende belastingverminderingen voor inruil in de Republiek Ierland

In de meeste gevallen zal een transactie van een startende onderneming die tussen 1 januari 2009 en 31 december 2026 is opgericht, kwalificeren als een kwalificerende transactie. Dit is exclusief een paar transacties:

 • Handelingen die eerder door iemand anders werden uitgevoerd, maar die door het bedrijf met succes zijn afgerond
 • Activiteiten die voorheen als beroep voor een andere persoon werden verricht
 • Landontwikkeling
 • Exploratie en winning van aardolie en mineralen
 • Activiteiten van dienstverlenende bedrijven, als omschreven in afdeling 441, deel 13, van de wet op de belastingconsolidatie van 1997
 • De activiteiten omvatten aquacultuur, visserij en productie van landbouwproducten. 1998/2006
 • Activiteiten van een verbonden onderneming van een nieuwe onderneming die deel uitmaken van de door de verbonden onderneming uitgeoefende handel

Uw bedrijf kan geen activiteiten ondernemen die verband houden met een andere handel als u al een vrijstelling hebt aangevraagd. U verliest uw vrijstelling als uw bedrijf een deel van uw kwalificerende transacties overdraagt aan een verbonden persoon.

Belastingverminderingen voor startende ondernemers in de Republiek Ierland

Op hoeveel belastingverminderingen u recht heeft, hangt af van hoeveel loongerelateerde sociale verzekering (PRSI) u betaalt. Het totale bedrag dat u aan de PRSI van uw werkgever betaalt, beperkt de vrijstelling waarop u aanspraak kunt maken. U kunt dit bedrag verlagen als de PRSI van uw werknemer hoger is dan 5.000 euro of 40.000 euro. Als u voor één werknemer 6.000 euro werkgeversbijdrage aan de PRSI betaalt, komt 5.000 euro in aanmerking voor vermindering.

Start-ups in de Republiek Ierland kunnen een gedeeltelijke belastingvermindering krijgen.

U kunt in Ierland in aanmerking komen voor gedeeltelijke belastingvermindering (ook wel marginale vermindering genoemd) als uw inkomstenbelasting tussen 40.000 en 60.000 euro ligt.

Uw bedrijf kan eventueel ongebruikte vrijstellingen overdragen van:

 • Als de in aanmerking komende handel begon op of na 1 januari 2018, dan wordt deze beschouwd als vijf jaar handel.
 • Er is drie jaar nodig voor handel als de in aanmerking komende handel vóór januari 2018 plaatsvond.

Voor belastingvermindering voor uw startende onderneming kunt u gebruik maken van Revenue Online Services (ROS), dat beschikbaar is op uw belastingaangifteformulier CT1.

Als u dit artikel nuttig vond, gelieve dan Ga naar de rest van de website Voor meer informatie over boekhouding in de Republiek Ierland, de algemene standaarden voor jaarrekeningen, een aantal van de belastingverminderingen in Ierland, de Auditvereisten van Ierse ondernemingen en vrijstellingen van controles, inzicht in de Iers belastingstelsel, of meer boekhoudkundige en financiële onderwerpen in Internationaal BoekhoudingControleBelastingBoekhoudsoftware, cloudboekhouding en boekhoudkundige automatisering.

Lees dit artikel in: EngelsNederlandsFransDuitsSpaans

Uitgelicht
EUR - Euro-landen
EUR
1,0000
AUD
0,6196
HRK
0,1305
CAD
0,6711
gerelateerde artikelen
Uitgelicht
error: Content is protected !!