14.5 C
Amsterdam
zondag, september 24, 2023
- Uitgelicht -spot_img
- Uitgelicht -spot_img

Belastingvoordelen in Ierland: Lees meer over de zoete belastingvoordelen voor startende ondernemers in Ierland.

- Featured -

Als u een nieuw bedrijf bent begonnen, kunt u in Ierland wellicht belastingvermindering aanvragen voor startende ondernemingen.

De belastingverminderingen in Ierland zijn ook bekend onder de naam Section 486C belastingverminderingen van de Republiek Ierland. Het vermindert uw vennootschapsbelasting voor de eerste vijf jaar. Deze vrijstelling is beschikbaar voor winsten en belastbare winsten op activa die u in uw nieuwe handel gebruikt.

Als uw verschuldigde btw in een belastingjaar minder dan 40 000 euro bedraagt, kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling. U kunt in aanmerking komen voor gedeeltelijke vrijstelling als uw CT-kosten tussen 40 000 en 60 000 euro bedragen. Starters krijgen ook belastingvermindering, afhankelijk van hoeveel loongerelateerde sociale verzekering (PRSI) u als werkgever betaalt. Dit mag niet meer bedragen dan EUR 5.000 per werknemer en EUR 40.000 voor het hele bedrijf.

Uw bedrijf kan eventuele ongebruikte vrijstellingen van:

 • De in aanmerking komende transactie moet hebben plaatsgevonden binnen de eerste vijf jaar van de handel, of op of na 1 januari 2018.
 • De in aanmerking komende transactie moet vóór 1 januari 2018 zijn begonnen.

Wat is het recht op vermindering van vennootschapsbelasting in Ierland?

 • Uw bedrijf is opgericht op of na 14 oktober 2008.
 • Uw bedrijf is opgericht en is van start gegaan tussen 1 januari 2009 en 31 december 2021.
 • Uw bedrijf hoeft niet meer te betalen dan de verschuldigde vennootschapsbelasting.

In aanmerking komende belastingverminderingen bij inruil in Ierland

In de meeste gevallen zal een handelsactiviteit van een startende onderneming die tussen 1 januari 2009 en 31 december 2026 is opgericht, als een in aanmerking komende activiteit worden beschouwd. Dit sluit een paar transacties uit:

 • Handelingen die eerder door iemand anders werden uitgevoerd, maar die door het bedrijf met succes zijn afgerond
 • Activiteiten die voorheen als beroep voor een andere persoon werden verricht
 • Landontwikkeling
 • Exploratie en winning van aardolie en mineralen
 • Activiteiten van dienstverlenende bedrijven, als omschreven in afdeling 441, deel 13, van de wet op de belastingconsolidatie van 1997
 • De activiteiten omvatten aquacultuur, visserij en de productie van landbouwproducten. 1998/2006
 • Activiteiten van een verbonden onderneming van een nieuwe onderneming die deel uitmaken van de door de verbonden onderneming uitgeoefende handel

Uw bedrijf kan geen activiteiten uitoefenen die verband houden met een ander bedrijf als u al een vrijstelling hebt aangevraagd. U verliest uw vrijstelling als uw bedrijf een deel van uw in aanmerking komende beroepen overdraagt aan een verbonden persoon.

Belastingverminderingen voor startende ondernemers in de Republiek Ierland

Op hoeveel belastingverminderingen u recht heeft, hangt af van hoeveel loongerelateerde sociale verzekering (PRSI) u betaalt. Het totale bedrag dat u aan de PRSI van uw werkgever betaalt, beperkt de vrijstelling waarop u aanspraak kunt maken. U kunt dit bedrag verlagen als de PRSI van uw werknemer hoger is dan 5.000 euro of 40.000 euro. Als u voor één werknemer 6.000 euro werkgeversbijdrage aan de PRSI betaalt, komt 5.000 euro in aanmerking voor vermindering.

Starters in de Republiek Ierland kunnen gedeeltelijke belastingvermindering krijgen.

U kunt in Ierland in aanmerking komen voor gedeeltelijke belastingvermindering (ook wel marginale vermindering genoemd) als uw inkomstenbelasting tussen 40.000 en 60.000 euro ligt.

Uw bedrijf kan eventueel ongebruikte vrijstellingen overdragen van:

 • Als de in aanmerking komende handel begon op of na 1 januari 2018, dan wordt deze beschouwd als vijf jaar handel.
 • Er is drie jaar nodig voor handel als de in aanmerking komende handel vóór januari 2018 plaatsvond.

Voor belastingvermindering voor uw startende onderneming kunt u gebruik maken van Revenue Online Services (ROS), dat beschikbaar is op uw belastingaangifteformulier CT1.

Als u dit artikel nuttig vond, ga dan naar de rest van de website om meer te lezen over Accounting, Audit, Belasting in Ierland, en Internationale

Lees dit artikel in: EngelsNederlandsFransDuitsSpaans

- Uitgelicht -spot_img
zondag, september 24, 2023
Featured
EUR - Euro-landen
EUR
1,0000
AUD
0,6047
HRK
0,1338
CAD
0,6965
Related Articles
- Featured -spot_img
- Uitgelicht -
error: Content is protected !!