17 C
Amsterdam
woensdag, juli 17, 2024
- Uitgelicht -spot_img
- Uitgelicht -spot_img

Financiële verslaggeving in Duitsland: Lees deze handige gids over het systeem voor financiële verslaglegging en de vereisten in Duitsland

Financiële verslaggeving in Duitsland: Lees deze handige gids over het systeem voor financiële verslaglegging en de vereisten in Duitsland

Het opstellen van jaarrekeningen voor financiële verslaggeving in Duitsland is een complex en tijdrovend proces dat het gebruik van gespecialiseerde software vereist, evenals technische en boekhoudkundige expertise. In dit artikel geven wij een overzicht van de belangrijkste begrippen die u moet kennen om de Duitse financiële verslaglegging te begrijpen.

Duitse bedrijven zijn verplicht om jaarrekeningen in te dienen bij de Federale Financiële Toezichthoudende Autoriteit (BaFin). Deze overzichten moeten worden opgesteld overeenkomstig het Duitse handelsrecht en de IFRS.

Financiële verslaggeving in Duitsland en soorten financiële overzichten.

Er zijn drie hoofdtypen financiële overzichten in Duitsland: Bilanz, Erfolgsrechnung en Finanzierungsbericht.

 • De balans is een overzicht van de financiële positie van een onderneming op een bepaald moment, en omvat de activa, passiva en het eigen vermogen van de onderneming.
 • De resultatenrekening is een overzicht van de inkomsten en uitgaven van een onderneming over een bepaalde periode, en laat zien hoe winstgevend de onderneming is.
 • Het kasstroomoverzicht registreert de in- en uitgaande geldstromen van een onderneming over een bepaalde periode.

De balans voor de financiële verslaggeving in Duitsland

De balans is een van de belangrijkste financiële overzichten van een onderneming. Het toont de financiële positie van een onderneming op een bepaald moment. De balans bestaat uit twee delen: activa en passiva.

Activa zijn alles wat een bedrijf bezit en kan gebruiken om waarde te genereren. Schulden zijn alles wat een bedrijf verschuldigd is. De balans toont het verschil tussen de activa en passiva van een onderneming: de nettowaarde.

De winst- en verliesrekening voor financiële verslaggeving in Duitsland

De winst- en verliesrekening (Gewinn- und Verlustrechnung) is een belangrijke financiële verklaring die de winsten en verliezen van een onderneming over een bepaalde periode weergeeft. De resultatenrekening kan worden gebruikt om de ontwikkeling van een onderneming in de tijd te volgen en haar financiële prestaties te meten.

De resultatenrekening bestaat uit twee delen: inkomsten (Einnahmen) en uitgaven (Ausgaben). Inkomsten zijn de hoeveelheid geld die een onderneming verdient met haar activiteiten, terwijl uitgaven de kosten van het zakendoen zijn. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven is de nettowinst van de onderneming (Gewinn).

Het kasstroomoverzicht voor de financiële verslaggeving in Duitsland

Het kasstroomoverzicht (CFS) is een van de drie belangrijkste financiële overzichten die bedrijven gebruiken om hun financiële prestaties te volgen. De andere twee zijn de resultatenrekening en de balans. De CFS houdt de inkomende en uitgaande kasstroom van een onderneming over een bepaalde periode bij.

De CFS bestaat uit drie hoofdonderdelen: kasstroom uit operaties, kasstroom uit investeringen en kasstroom uit financiering. Elk onderdeel omvat verschillende bronnen en bestedingen van contant geld. Het doel van de CFS is bedrijfseigenaren een duidelijk inzicht te geven in hoeveel geld zij beschikbaar hebben en waar het vandaan komt en naartoe gaat.

Toelichting op de jaarrekening vereist in Duitsland

De jaarrekening van een onderneming bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een kasstroomoverzicht. De balans toont de activa van een onderneming (wat zij bezit), de passiva (wat zij verschuldigd is), en het verschil tussen die twee – het eigen vermogen.

De resultatenrekening meet de inkomsten en uitgaven van een onderneming over een bepaalde periode, terwijl het kasstroomoverzicht de veranderingen in de kaspositie van een onderneming over die periode weergeeft.

In Duitsland zijn beursgenoteerde bedrijven wettelijk verplicht om aanvullende toelichtingen bij hun jaarrekening te verstrekken. In de toelichting worden de onderdelen van de jaarrekening in detail toegelicht. Deze informatie is belangrijk voor beleggers omdat zij zo inzicht krijgen in de financiële positie en prestaties van de onderneming.

Vereisten voor een accountantsverklaring voor financiële verslaggeving in Duitsland

De accountantsverklaring is een document dat wordt afgegeven door de accountant van een onderneming. Het verslag bevat de bevindingen van het onderzoek door de accountant van de jaarrekening van de vennootschap. Het verslag is gericht aan de aandeelhouders van de vennootschap en moet hun ter beschikking worden gesteld.

De verklaring moet een verklaring bevatten over de onafhankelijkheid van de accountant, een beschrijving van de reikwijdte van de controle en een beschrijving van de bevindingen van de accountant met betrekking tot de financiële overzichten. Het verslag moet ook een oordeel over de jaarrekening bevatten.

Het verslag moet in het Duits zijn opgesteld:

 • Een overzicht van de controle en de reikwijdte ervan
 • Het oordeel van de accountant over de jaarrekening
 • Bijzonderheden over de werkzaamheden van de accountant, met inbegrip van eventuele belangrijke bevindingen
 • Het oordeel van de accountant over de beoordeling door het management van de interne controle

T-assen en financiële verslaggeving in Duitsland

Er zijn een paar belangrijke punten om in gedachten te houden als het gaat om financiële verslaglegging en belastingen in Duitsland:

 • Belastingbetalers moeten elk jaar aangifte doen, ongeacht hun inkomen.
 • De indieningstermijn is 31 mei voor de meeste belastingplichtigen, hoewel zelfstandigen en personen met bedrijfsinkomsten uiterlijk op 31 juli aangifte moeten doen.
 • Financiële verslagen van ondernemingen moeten worden ingediend bij het plaatselijke handelsregister en het belastingkantoor.
 • Het boekjaar van de onderneming loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Afsluiting van de financiële verslaggeving in Duitsland

In dit artikel bekijken we de verschillende vereisten voor de financiële verslaggeving in Duitsland. Als u zaken doet in Duitsland, is het belangrijk deze vereisten te begrijpen, zodat u ervoor kunt zorgen dat uw financiële verslagen aan de voorschriften voldoen. We hopen dat dit artikel nuttig is geweest!

Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en tips met betrekking tot financiële verslaggeving in Duitsland, volg ons op sociale media of blader door deze website voor meer artikelen over boekhouding en financiën in Duitsland.

Als u dit artikel nuttig vond, gelieve dan Ga naar de rest van de website voor meer informatie over boekhouding in Duitsland, de algemene standaarden voor jaarrekeningen, een deel van de belastingverminderingen in Duitsland, auditvereisten, een overzicht van financiële verslaggeving, inzicht in het Duitse belastingstelsel, of meer boekhoudkundige en financiële onderwerpen in Internationaal BoekhoudingControleBelastingBoekhoudsoftware, cloudboekhouding en boekhoudkundige automatisering.

Lees dit artikel in: EngelsNederlandsFransDuitsSpaans

Uitgelicht
EUR - Euro-landen
EUR
1,0000
AUD
0,6196
HRK
0,1305
CAD
0,6711
gerelateerde artikelen
Uitgelicht
error: Content is protected !!