back to top
20.8 C
Amsterdam
zondag, mei 19, 2024
- Uitgelicht -spot_img
- Uitgelicht -spot_img

VK Belastingen: een nuttige gids over het vennootschaps- en territoriale belastingstelsel in het Verenigd Koninkrijk en de aantrekkelijkheid voor internationale bedrijven in het VK

VK Belastingen: een nuttige gids over het vennootschaps- en territoriale belastingstelsel in het Verenigd Koninkrijk en de aantrekkelijkheid voor internationale bedrijven in het VK

De Britse regering heeft zich ten doel gesteld van het Verenigd Koninkrijk het beste land te maken om internationale bedrijven te vestigen.

Het VK is een van de meest open economieën ter wereld, met geschoolde arbeidskrachten, toegang tot de kapitaalmarkten en een eersteklas infrastructuur, en de belastingheffing in het VK heeft een zeer concurrerend stelsel van vennootschapsbelasting. De regering is sinds 2010 bezig met een grondige herziening van het VK Belastingen. Zij heeft ook met het bedrijfsleven samengewerkt om de richting en de opzet van onze hervormingen te bepalen. De belastingheffing in het Verenigd Koninkrijk is vereenvoudigd en transparanter geworden, waardoor zij beter is afgestemd op moderne handelspraktijken en een gemondialiseerde handelsomgeving.

Het vennootschapsbelastingstelsel van het VK is een grote troef. Het kan helpen om het ondernemingsklimaat te verbeteren en investeringen van multinationale ondernemingen aan te trekken.

Het Verenigd Koninkrijk heeft zijn belastingstelsel gewijzigd om overzeese winsten te belasten. Het is nu een systeem dat wereldwijde winsten belast en niet alleen in het Verenigd Koninkrijk. Er zijn belangrijke veranderingen doorgevoerd om van het VK de voorkeursbestemming voor hightech en creatieve industrieën te maken.

Octrooibox verlaagt de kosten van de commerciële exploitatie van intellectuele eigendommen. Het Verenigd Koninkrijk biedt flexibele en genereuze kredieten om de kosten van onderzoek en ontwikkeling (O&O) te compenseren, evenals een nieuw, internationaal concurrerend ‘above-the-line’ O&O-krediet voor grote ondernemingen. Het Verenigd Koninkrijk voerde ook belastingverminderingen in om onze creatieve industrieën te helpen: de nieuwe belastingverminderingen voor animatie en high-end tv zullen het succes van de belastingvermindering voor film voortzetten.

De perceptie van het VK Belastingen verandert door de hervormingen van de regering. Het VK heeft een duidelijke hervormingsstrategie die gebaseerd is op beginselen die een modern, transparant en efficiënt belastingstelsel ondersteunen. Dit biedt zekerheid voor de financiële planning op lange termijn en voor investeringen.

De VK belastingen belastingop systeem.

De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft het Britse stelsel van vennootschapsbelasting hervormd om internationale bedrijven aan te trekken. Zij zijn vastbesloten het meest concurrerende belastingstelsel van de G20 tot stand te brengen. Er zijn nieuwe flexibele en concurrerende regels om multinationale winsten te belasten.

Dit omvat een gemoderniseerde Controlled Foreign Company (CFC), alsmede een uitgebreide verdragsregeling. Dit maakt het Verenigd Koninkrijk een aantrekkelijke locatie voor internationale zakencentra, regionale holdings en hoofdkantoren.

Hoogtechnologische en innovatieve industrieën kunnen profiteren van zeer concurrerende belastingvoordelen.

 • Dankzij de nieuwe “Patent Box”-regels zal de winst uit de ontwikkeling of exploitatie van octrooien in het Verenigd Koninkrijk onderworpen zijn aan een vennootschapsbelasting van slechts 10%.
 • Een concurrerend internationaal “above-the-line” O&O-krediet.
 • Animatie, hoogwaardige televisieproducenten en videospelletjes krijgen royale belastingvoordelen

Het Verenigd Koninkrijk belasting is een aantrekkelijke bestemming voor internationale investeringen.

Het Verenigd Koninkrijk is het zesde grootste handelsland ter wereld en heeft een lange geschiedenis. De regering is zich terdege bewust van het belang om concurrerend te blijven en blijft de aantrekkingskracht van het VK voor internationale investeringen benadrukken. Dit streven naar eerlijke en open handel wordt onderstreept. Het Verenigd Koninkrijk heeft een gemakkelijke toegang tot Europa via zijn uitgebreide spoor-, weg- en havennetwerken.

Het VK heeft vier van de tien beste universiteiten ter wereld 2 en een geschoolde beroepsbevolking. Het land heeft ook een uitstekende zakelijke infrastructuur en een rechtssysteem dat bekend staat om zijn vermogen om commerciële geschillen op te lossen.

INTERNATIONALE CONTRACTEN WORDEN VAAK BEHEERST DOOR ENGELS RECHT.

Een buitenlandse onderneming kan in het Verenigd Koninkrijk investeren door een bankrekening te openen, een bedrijf te registreren en vervolgens binnen enkele uren handel te drijven. Ook krijgen zij van de Britse regering dezelfde steun als binnenlandse bedrijven.

De reputatie van het Verenigd Koninkrijk op het gebied van financiële en zakelijke dienstverlening maakt het tot een uitstekende locatie voor internationale activiteiten. Het Verenigd Koninkrijk trekt consequent meer hoofdkantoren aan dan enig ander Europees land.

HET VK IS DE BELANGRIJKSTE BESTEMMING IN EUROPA VOOR DIRECTE BUITENLANDSE INVESTERINGEN.

Bijna 40% van alle valutawisselingen wereldwijd vinden plaats in het Verenigd Koninkrijk. De Britse financiële diensten zijn niet de enige sector die floreert. De Britse autofabrikanten doen het goed, het Verenigd Koninkrijk heeft aanzienlijke O&O-investeringen aangetrokken van veel van de beste biowetenschappelijke bedrijven ter wereld, en de “Tech City” van Oost-Londen stimuleert innovatie in de snelgroeiende sector van de informatietechnologie.

HET VK IS DE MONDIALE SPIL VOOR HANDELSNATIES

Van de Amerikaanse markten naar Azië naar het oosten en het westen, en als poort naar Europa. China investeerde in 2012 in veel sectoren in het VK, waaronder nutsbedrijven en de luchtvaart. De Olympische en Paralympische Spelen van Londen 2012 hebben laten zien dat het Verenigd Koninkrijk er trots op is een warm welkom te bieden en de kans om zich in het bedrijfsleven en de sport te meten met de besten ter wereld.

De Britse vennootschapsbelastingop systeem.

De Britse regering streeft naar het meest concurrerende vennootschapsbelastingstelsel in de G20. De Britse regering hervormt sinds 2010 het vennootschapsbelastingbeleid om haar beleidsdoelstellingen van lagere belastingen en een brede belastinggrondslag te bereiken. Dit beleid is gericht op het belasten van in het Verenigd Koninkrijk gegenereerde winsten.

De regering heeft in 2010 de routekaart voor vennootschapsbelasting 2010 gepubliceerd, waarin de strategische aanpak van het Verenigd Koninkrijk inzake belastinghervorming wordt uiteengezet.

Om bedrijven het vertrouwen te geven dat zij nodig hebben om in het VK te investeren en om een consistente en duidelijke richting voor de hervormingen aan te geven, worden in de routekaart de volgende beginselen uiteengezet:

 • Lage vennootschapsbelasting in het Verenigd Koninkrijk, met beperkte vrijstellingen en aftrekposten om verstoringen te minimaliseren
 • Een stabiel VK Belastingen dat veranderingen in de belastingwetgeving voorkomt
 • Moderne bedrijfspraktijken worden afgestemd op het belastingbeleid
 • De belastingwetgeving wordt minder complex
 • Een belastingadministratie die gelijke concurrentievoorwaarden voor belastingbetalers handhaaft
 • Transparante en consistente beleidsvorming, waarbij de belastingbetaler volledig wordt betrokken bij de beleidsontwikkeling

In de routekaart van het VK worden onze hervormingsdoelstellingen op vier gebieden uiteengezet.

 • De nadruk ligt op verlaging van de vennootschapsbelastingtarieven
 • Territoriaal VK Belastingen
 • De Octrooidoos
 • Verbetering van het belastingkrediet voor O&O

In overleg met het bedrijfsleven komt de regering nu al deze beleidsbeloften na. Het Verenigd Koninkrijk kent geen extra belasting op de winst van ondernemingen. Het Britse belastingtarief behoort tot de laagste in de G7-landen en zal het op één na laagste in de G20 zijn.

Een territoriaal VK Belastingen structuur.

De belastingheffing in het Verenigd Koninkrijk is veranderd van een stelsel dat Britse bedrijven wereldwijd belast naar een stelsel dat de in het Verenigd Koninkrijk gemaakte winst belast. Deze nieuwe aanpak heeft drie belangrijke onderdelen: een dividendvrijstelling, een vrijstelling voor optietakken en een geherformuleerde regeling voor gecontroleerde buitenlandse vennootschappen.

De CFC-regels in de belastingheffing in het Verenigd Koninkrijk zijn bedoeld om het land te beschermen tegen de kunstmatige omleiding van Britse winsten naar buiten het Verenigd Koninkrijk gevestigde ondernemingen.

De CFC-regels in het Verenigd Koninkrijk stellen winsten van gecontroleerde overzeese ondernemingen vrij van VK Belastingen, tenzij zij kunstmatig aan het Verenigd Koninkrijk worden onttrokken. Deze nieuwe regels gelden vanaf januari 2013.

Voor overzeese financieringswinsten die een GBV behaalt met leningen aan buitenlandse vennootschappen gelden speciale regels. Volgens de regels mag 25% van de nettowinst aan het Verenigd Koninkrijk worden toegewezen. Dit geeft een effectief belastingtarief van vijf procent vanaf 2015. Er zijn echter bepaalde uitzonderingen. Indien bijvoorbeeld de overzeese financieringsmaatschappij werd gefinancierd door middel van aandelenemissies met recht van spreken of indien de voor de leningen gebruikte middelen buiten het Verenigd Koninkrijk werden verstrekt, kan de volledige vrijstelling van toepassing zijn.

Multinationals die naar het VK verhuizen, kunnen profiteren van een vrijstelling van één jaar om hen in staat te stellen de nodige herstructureringen door te voeren om in aanmerking te komen voor de andere vrijstellingen.

De nieuwe VK Belastingen vrijstelling voor overzeese handelstakken van Britse bedrijven maakt het mogelijk te kiezen tussen verliesverrekening (en belastingheffing over de winst), met dubbele belastingvermindering, en uitsluiting voor winsten en verliezen.

Vanaf juli 2009 werden dividenden in bijna alle gevallen volledig vrijgesteld van belasting. De vrijstelling, die 100 procent bedraagt, is niet beperkt tot aftrek van kosten, en er is ook geen minimum- of bedrijfsbelastingtarief.

Het VK Belastingen biedt genereuze belastingregels voor rentekosten en geen beperkingen voor de financiering van overzeese investeringen.

Internationale en VK Belastingen.

Het Verenigd Koninkrijk heeft meer dan 100 landen die onder zijn netwerk van verdragen vallen, en voert sinds lang een beleid waarbij de bronbelasting op royalty’s en rente in al zijn verdragen tot nul wordt gereduceerd. Het VK wil ook graag onderhandelen over een breed scala van overeenkomsten inzake de uitwisseling van fiscale informatie of bepalingen in volledige dubbelbelastingverdragen.

Het VK Belastingen heeft de OESO-richtsnoeren voor verrekenprijzen aangenomen als richtsnoer voor zijn wetgeving inzake verrekenprijzen.

In het VK is geen dividendbelasting van toepassing, ongeacht waar de ontvanger is gevestigd

Het Verenigd Koninkrijk is een lidstaat van de EU en zijn belastingregels voldoen aan alle richtlijnen inzake directe belastingen. Deze omvatten de moeder-dochterrichtlijn, die u doorgaans vrijstelt van bronbelasting op dividenden uit EU-bron; de fusierichtlijn en de richtlijn inzake beperkte rente en royalty’s.

Het Verenigd Koninkrijk heeft ervoor gekozen niet deel te nemen aan de belasting op financiële transacties. Zowel de huidige als vorige regeringen van het Verenigd Koninkrijk hebben aangegeven dat zij niet zullen deelnemen aan de gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (een soort eenheidsbelasting) die momenteel binnen de EU wordt besproken.

Belastingheffing in het Verenigd Koninkrijk voor innovatie en creativiteit.

De Britse regering heeft zich ten doel gesteld van het Verenigd Koninkrijk het Europese technologiecentrum te maken door een breed scala van zeer concurrerende stimuleringsmaatregelen aan te bieden.

Recente belastinghervormingen in het Verenigd Koninkrijk hebben geleid tot een uitgebreid en concurrerend belastingstelsel dat de creatie en exploitatie van intellectuele eigendom (IE) ondersteunt. De nieuwe octrooibox heeft gunstige bepalingen voor de commercialisering van innovatie en omvat een uitgebreid programma voor O&O-kredieten.

De Britse regering heeft onlangs extra steun aangekondigd voor producenten van animatie, hoogwaardige televisie en videogames.

Op de winsten van de octrooibox wordt 10% vennootschapsbelasting geheven als onderdeel van de doelstelling van de regering om innovatie in het Verenigd Koninkrijk aan te moedigen. Dit is een aanzienlijke besparing ten opzichte van het hoofdbelastingtarief van 20 procent (in 2015).

Bedrijven kunnen de kosten van de commerciële exploitatie van IE verlagen met de nieuwe octrooibox. Wereldwijde bedrijven zouden de VK belastingen als gunstig moeten beschouwen, waardoor het Verenigd Koninkrijk een goede plaats is om in innovatie te investeren vanwege de flexibele en genereuze regeling.

Deze vrijstelling is beschikbaar voor wereldwijde winsten uit uitvindingen die door het Britse bureau voor intellectuele eigendom of het Europees Octrooibureau zijn geoctrooieerd. Deze inkomsten komen in aanmerking voor de vrijstelling omdat zij geen royalty’s of inkomsten uit de verkoop van octrooien omvatten. Ook winsten uit producten waarin een geoctrooieerde innovatie is verwerkt, komen in aanmerking.

Als een bedrijf exclusieve rechten op in aanmerking komende octrooien bezit of in licentie heeft, en de geoctrooieerde uitvinding of een product waarin deze is verwerkt, heeft gecreëerd of ontwikkeld, komt het in aanmerking. Dit geldt ook als de ontwikkeling door een andere onderneming of groep is gedaan. De onderneming moet verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het octrooi en actief deelnemen aan de lopende beslissingen. Zelfs als het bedrijf het IP niet heeft gecreëerd, kan het toch profiteren van het systeem. Dit strookt met de doelstellingen van de Patent Box om de verdere ontwikkeling en commerciële exploitatie van octrooien door in het Verenigd Koninkrijk gevestigde bedrijven aan te moedigen.

VK belastingen voor O&O

Het VK Belastingen heeft een internationaal concurrerend O&O-kredietprogramma dat genereus en zeer concurrerend is. Er zijn verschillende programma’s voor zowel grote als kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s). Beide regelingen stimuleren bedrijven om O&O-activiteiten in het Verenigd Koninkrijk te ontplooien.

Grote ondernemingen kunnen onder de bestaande superaftrekregeling een belastingaftrek van 130 procent krijgen voor gekwalificeerde O&O-uitgaven. Het “above-the-line”-krediet voor grote ondernemingen is aan dit systeem toegevoegd.

Bedrijven kunnen dit krediet gebruiken om hun O&O-kosten in hun rekeningen te compenseren, wat resulteert in een kostenvermindering. Het ATL-krediet bedraagt tien procent van de in aanmerking komende O&O-uitgaven. Het zal beschikbaar zijn voor alle ondernemingen zonder belastingplicht. Het kredietsysteem zal beschikbaar zijn naast het huidige systeem van superaftrek voor O&O. Bedrijven kunnen kiezen op welke regeling zij een beroep doen. De ATL-regeling zal in 2016 het systeem van de superaftrek vervangen.

De ATL-regeling geeft bedrijfsleiders een beter zicht op de voordelen buiten de belastingdienst. Mondiale besluitvormers moeten duidelijker de contante voordelen kunnen zien van O&O-activiteiten in het VK belastingen. Deze nieuwe ATL-aftrek voor buitenlandse investeerders zou kunnen bijdragen tot het behoud van dubbele belastingvermindering. Ook zullen de waarde en de potentiële voordelen van O&O-krediet binnen de wereldwijde groep behouden blijven. Grote verlieslijdende bedrijven kunnen nu onmiddellijk uitkeringen ontvangen om te helpen bij verdere O&O.

In aanmerking komende ondernemingen kunnen in het kader van de KMO-regeling een totale aftrek van 25% op gekwalificeerde O&O-uitgaven aanvragen. Bedrijven die insolvabel zijn, kunnen belastingverliezen die voortvloeien uit O&O-steun inruilen voor een contant krediet tegen een tarief van 11 procent.

De R&D-belastingkredietprogramma’s stellen grote bedrijven in staat om de in aanmerking komende R&D-kosten met respectievelijk ongeveer 8% en KMO’s met ongeveer 25% te verlagen.

UK film belastingop vrijstelling.

De belastingvermindering voor films voorziet in een belastingkrediet dat tot 25% kan worden toegepast op de in aanmerking komende uitgaven. Films moeten cultureel Brits gecertificeerd zijn door middel van een culturele beoordeling om in aanmerking te komen voor belastingvermindering.

Belastingheffing en -vermindering in het Verenigd Koninkrijk voor de creatieve sector.

De regering heeft de nieuwe Britse belastingverminderingen ingevoerd die concurrerend zijn voor de animatie-, high-end tv- en videogame-industrie. Deze nieuwe belastingverlichtingen maken deel uit van de ambitie van de regering om van het Verenigd Koninkrijk het technologiecentrum van Europa te maken. Ze zullen ook tot de meest vrijgevige ter wereld behoren.

Deze nieuwe belastingverminderingen in het Verenigd Koninkrijk zullen worden gebaseerd op het succes van de bestaande belastingvermindering voor de film, die in 2011-12 meer dan 300 films heeft ondersteund met meer dan 200 miljoen PS. Met deze nieuwe belastingkredieten kan een belastingkrediet tot 25% worden toegepast op de in aanmerking komende productiekosten.

Alle in aanmerking komende uitgaven voor de productie van een programma of spel worden voor bedrijven vrijgesteld. Producties moeten cultureel Brits zijn om in aanmerking te komen voor de vrijstelling zoals bij de belastingvermindering voor films.

Het VK heeft een belastingstelsel dat de grotere problemen met betrekking tot IE-belasting aanpakt.

De belangrijkste onderdelen van deze regeling zijn in 2002 ingevoerd om de fiscale behandeling van IE in Groot-Brittannië te moderniseren en ervoor te zorgen dat voor bijna alle technologische IE belastingvermindering kan worden verkregen.

Het rechtsstelsel is van essentieel belang voor het concurrentievermogen van het Verenigd Koninkrijk als vestigingsplaats voor bedrijven met veel intellectuele eigendom. Zij zorgt voor een regelgevingsklimaat dat innovatie bevordert en ondernemerschap aanmoedigt. Een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde onderneming die eigenaar is van IE kan profiteren van een geavanceerd, deskundig juridisch systeem dat wordt ondersteund door een uitgebreid netwerk van IE-verdragen, gespecialiseerde IE-rechters en toegang tot de expertise van het UK Intellectual Property Office.

VK Belastingen voor particulieren.

Inkomstenbelasting: Het Verenigd Koninkrijk is een aantrekkelijke locatie voor zowel werkgevers als inkomende leidinggevenden die werkzaam zijn op het gebied van persoonlijke belastingen. Voor particulieren geldt het belastingjaar dat begint op 6 april. Vanaf 6 april 2013 zijn de volgende tarieven en vrijstellingen van kracht: Persoonlijke aftrek van PS9440 (afnemend voor personen met een inkomen boven PS100.000.) Het basistarief van 20% over de eerste PS32.010 aan belastbaar inkomen; een hoger tarief van 40% over PS32.011 tot PS150.000; 45 procent toptarief voor belastbaar inkomen boven PS150.000.

Nationale verzekering: Werknemers betalen nationale verzekeringsbijdragen (NIC’s). Zij worden aangerekend tegen de volgende tarieven: 12 procent op weekinkomens tussen PS149-PS797, en 2 procent voor inkomsten boven die grens. Werkgevers betalen hun werknemers die meer dan 148 PS per week verdienen NIC’s tegen 13,8%, inclusief verstrekkingen. Voor NIC’s voor werkgevers geldt geen bovengrens. Bedrijven en liefdadigheidsinstellingen komen vanaf april 2014 in aanmerking voor de nieuwe arbeidsaftrek van 2 000 PS, waardoor hun werkgeversrekening voor de NIC’s wordt verlaagd.

Stimuleringsprogramma’s: Er zijn veel fiscaal aantrekkelijke stimuleringsprogramma’s voor werknemers, zoals aandelenopties en stock options. Er zijn ook belastingverminderingen mogelijk voor bijdragen aan pensioenregelingen.

Vermogenswinstbelasting: De Britse vermogenswinstbelastingtarieven en -verminderingen zijn zeer laag. De meeste belastingplichtigen hoeven geen BTW te betalen dankzij de vrijstelling voor hoofdwoningen en het jaarlijkse vrijgestelde bedrag.

Wettelijk verblijf in het Verenigd Koninkrijk

Om iedereen meer zekerheid te bieden, is een nieuwe wettelijke woonplaatstoets in het leven geroepen.

De regering heeft een wettelijke verblijfstoets ingevoerd, met ingang van april 2013. Dit is in het leven geroepen om alle mensen meer zekerheid te bieden, ook degenen met complexe werk- en leefregelingen. Er wordt beoordeeld hoeveel dagen iemand in het Verenigd Koninkrijk doorbrengt en welke banden hij met het land heeft (bv. werk, familie, huisvesting).

Niet-domicilie belastingheffing in het Verenigd Koninkrijk

De belastingplicht van een persoon in het Verenigd Koninkrijk kan worden beïnvloed door zijn woonplaats. Personen die in het Verenigd Koninkrijk wonen maar geen Brits staatsburger zijn, kunnen ervoor kiezen belasting te betalen op de “remittance” basis. Zij betalen inkomstenbelasting over in het Verenigd Koninkrijk verdiende inkomsten en vermogenswinstbelasting over winsten uit het Verenigd Koninkrijk. Als zij naar het Verenigd Koninkrijk worden gebracht, hoeven zij alleen VK Belastingen te betalen over overzeese inkomsten en vermogenswinsten.

Niet-gedomicilieerde personen die drie jaar of langer ingezetenen zijn, kunnen ook aanspraak maken op overzeese arbeidstijdverkorting (OWR). Dit is voor maximaal drie jaar. OWR betekent dat inkomsten die verband houden met werk in het buitenland alleen belastbaar zijn als ze worden overgemaakt naar het Verenigd Koninkrijk. Hoewel deze vrijstelling jarenlang beschikbaar was, was zij pas in april 2013 beschikbaar.

Indirecte belastingen in het VK

BTW in het Verenigd Koninkrijk

Belasting over de toegevoegde waarde (btw) is de belangrijkste indirecte belasting en geldt voor alle EU-landen. Het Britse tarief van 20% komt ongeveer overeen met het standaardtarief van de EU. Het is van toepassing op zowel goederen als diensten.

Sommige leveringen zijn vrijgesteld van BTW (er wordt geen BTW geheven over de levering, maar de BTW wordt betaald over de leveringskosten), terwijl voor andere leveringen een verlaagd tarief van vijf procent geldt. Het Verenigd Koninkrijk heeft een uniek nultarief. Dit betekent dat de voorbelasting kan worden teruggevraagd en dat de btw op de levering wordt verlaagd tot 0 procent.

BTW is de VK Belastingen op consumptie. Daarom mogen bedrijven die geen eindverbruikers zijn, niet aan de btw worden onderworpen. Als een bedrijf voor de BTW in aanmerking komende goederen levert, moet het de BTW kunnen terugvorderen.

HMRC beschikt over een mechanisme om ervoor te zorgen dat meningsverschillen snel worden opgelost. Voor gevallen waarin geen overeenstemming kan worden bereikt, is er een onafhankelijke beroepsprocedure bij de rechtbank.

Op de invoer van goederen uit landen buiten de Europese Unie kunnen douanerechten worden geheven. Zij variëren naar gelang van de aard van de goederen.

Zegelbelasting in het Verenigd Koninkrijk

Overdrachten van onroerend goed zijn onderworpen aan zegelbelasting, en er zijn drie soorten zegelbelasting:

 • Het zegelrecht is een vast tarief van 0,5% op alle instrumenten waarmee aandelen en verhandelbare effecten worden overgedragen.
 • Stamp Duty Reserve Tax (SDRT), een vast tarief van 0,5% dat van toepassing is op alle overdrachten van Britse aandelen of gerelateerde effecten (inclusief opties en belangen) waarbij geen akte wordt verleden. In het algemeen zijn leningvoorraden vrijgesteld van zegelrecht en SDRT. Er zijn ook speciale regels voor Britse aandelen die op niet-Britse beurzen worden verhandeld.
 • Stamp Duty Land Tax (SDLT), die van toepassing is op de aankoop van grond in het Verenigd Koninkrijk (zowel freehold als leasehold), is verschuldigd door de koper. De tarieven variëren en bereiken vier procent voor bedrijfspanden met een waarde van meer dan PS500k. Voor woningen gelden dezelfde tarieven als voor woningen tot 1 miljoen euro. Voor grond met een hogere waarde gelden echter hogere tarieven.

Reorganisaties binnen een groep zijn niet onderworpen aan zegelrechten.

Bijzondere belastingen en regelingen voor de industrie in het Verenigd Koninkrijk

Er zijn vele belastingen die op bepaalde bedrijfstakken kunnen worden toegepast. Bezoek voor meer informatie de website van HMRC op www.hmrc.gov.uk voor meer informatie over het Britse belastingstelsel.

Andere belastingen voor bedrijven in het Verenigd Koninkrijk

Lokale onroerendgoedbelasting staat bekend als bedrijfsbelasting. Deze belastingen worden vastgesteld door de centrale overheid en lokaal geïnd om lokale diensten te betalen. Zij zijn gebaseerd op de waarde van het onroerend goed dat voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt. Er zijn geen lokale omzet- of handelsbelastingen.

Het VK heeft geen vermogensbelasting.

Als je dit artikel nuttig vond, ga dan naar de rest van de website voor meer informatie over EER en UK Accounting, de standaarden voor jaarrekeningen in het Verenigd Koninkrijk, de particuliere ondernemingen controleren vrijstellingen, en externe audits in het VK, inzicht in de vennootschapsbelastingstelsel, en Britse inkomstenbelasting of meer boekhoudkundige en financiële onderwerpen in Internationale boekhouding, Audit, fiscaliteit, boekhoudsoftware, cloudboekhouding en boekhoudkundige automatisering.

Lees dit artikel in: EngelsNederlandsFransDuitsSpaans

Uitgelicht
EUR - Euro-landen
EUR
1,0000
AUD
0,6122
HRK
0,1327
CAD
0,6784
gerelateerde artikelen
Uitgelicht
error: Content is protected !!