2 C
Amsterdam
zaterdag, december 2, 2023
- Uitgelicht -spot_img
- Uitgelicht -spot_img

Vrijstellingen voor accountantscontrole in Ierland: Lees en blijf op de hoogte van nuttige informatie met betrekking tot vrijstellingen van accountantscontrole en jaarrekeningen binnen de Republiek Ierland

Alle soorten kleine en micro-ondernemingen kunnen in Ierland worden vrijgesteld van het indienen van volledige jaarrekeningen en het indienen van verkorte jaarrekeningen.

De onderneming moet vóór de AVA een volledige jaarrekening indienen. Het type en de omvang van de onderneming kunnen echter in aanmerking komen voor een vrijstelling van indiening van een of alle jaarrekeningen bij het CRO. Een of meer van deze vrijstellingen kunnen worden aangevraagd door ondernemingen die aan bepaalde criteria voldoen:

Vrijstellingen van de accountantscontrole in Ierland met betrekking tot accountantscontrole en jaarrekeningen

 • Vrijstelling voor kleine ondernemingen
 • Vrijstelling van accountantscontrole voor slapende vennootschappen
 • Grootte/afscheiding Vrijstelling
 • Vrijstelling van indiening van jaarrekeningen

Deze ondernemingen komen niet in aanmerking voor vrijstelling van accountantscontrole:

 • Naamloze vennootschappen, naamloze vennootschappen en beleggingsmaatschappijen
 • (Een kredietinstelling of een verzekeringsmaatschappij
 • bedoeld in de vijfde bijlage bij de wet van 2014

Een kleine onderneming kan worden vrijgesteld van bepaalde voorwaarden.

 • Vrijstelling voor inactieve ondernemingen
 • Vrijstelling van indiening van volledige jaarrekeningen
 • Vrijstelling van indiening van een controleverslag

Vrijstelling van accountantscontrole in Ierland voor bedrijven die momenteel inactief zijn.

De vrijstelling van accountantscontrole voor slapende vennootschappen in Ierland geldt niet voor vennootschappen van enige omvang. Een onderneming kan aanspraak maken op een vrijstelling van controle als zij inactief is.

De bestuurders van de vennootschap moeten ermee instemmen dat de vennootschap slapend is om een vrijstelling van de controle te verkrijgen.

 • * Het heeft geen belangrijke boekhoudkundige transacties.
 • * Haar activa omvatten alleen toegestane activa en passiva.

De bestuurders moeten ook beslissen of de onderneming in aanmerking komt voor een vrijstelling van controle om in aanmerking te komen. Dit besluit zal in de notulen worden opgenomen.

Om te bepalen of een bedrijf nog actief is, wordt het in aanmerking genomen:

* Elke transactie die voortvloeit uit het nemen van aandelen door de vennootschap door een inschrijver als gevolg van een door hem of haar aangegane verbintenis in verband met de oprichting van de vennootschap.

* Elke transactie die de volgende betalingen omvat:

 • Voor de naamswijziging van een bedrijf moet een vergoeding worden betaald aan de griffier.
 • Herinschrijvingskosten aan de griffier
 • Voor de registratie van een jaarlijkse aangifte moet aan de griffier worden betaald.

Een slapende onderneming komt niet in aanmerking voor het recht van leden om zich te identificeren van de controlevrijstelling.

Vrijstelling van accountantscontrole in Ierland voor kleine ondernemingen van het indienen van financiële overzichten.

Een onderneming moet aan de volgende voorwaarden voldoen om als kleine onderneming te worden beschouwd en voor deze vrijstelling in aanmerking te komen:

 • De totale balans is niet hoger dan 6 miljoen euro.
 • De omzet bedraagt niet meer dan 12 miljoen euro
 • Het aantal werknemers bedraagt niet meer dan 50

Met uitzondering van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (CLG’s) komen overheidsbedrijven niet in aanmerking voor vrijstelling.

Vrijstelling van accountantscontrole in Ierland voor kleine ondernemingen.

Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van controle voor kleine ondernemingen moet een onderneming aan deze criteria voldoen:

 • Het bedrijf moet een klein bedrijf zijn.
 • De onderneming kan niet worden opgenomen in een van de 18 categorieën van ondernemingen die zijn opgenomen in de vijfde bijlage bij de wet van 2014.
 • Voor het lopende jaar en de voorgaande jaren moeten de jaaraangiften van de onderneming worden ingediend.

Kleine ondernemingen die aanspraak maken op zowel een vrijstelling voor controle als een vrijstelling voor beperking, moeten een dossier indienen:

 • De balans van de onderneming (met (a- tot e), de “verklaring inzake vrijstelling van controle” onderaan)
 • Uittreksel uit het jaarverslag met vermelding van het belang van de bestuurders in aandelen of obligaties
 • Toelichting bij de jaarrekening

Indien een JAARVERSLAG niet tijdig wordt ingediend, verliest het BEDRIJF het recht om binnen twee jaar aanspraak te maken op de CONTROLE-VRIJSTELLING.

De bestuurders zijn verplicht om binnen 24 uur nadat de vennootschap niet aan de voorwaarden voldoet een accountant te benoemen.

Wanneer zij beslissen of zij een audit van een financiële periode wensen, moeten zij er ook rekening mee houden dat er derden kunnen zijn (b.v. Een audit kan nog steeds vereist zijn door handelsorganisaties of bankiers.

Een audit moet worden uitgevoerd indien de vennootschap door een aandeelhouder die minder dan 10% van de stemrechten vertegenwoordigt (één lid voor een CLG-garantiemaatschappij) wordt verzocht de vrijstelling te weigeren. Deze kennisgeving moet schriftelijk geschieden binnen het onmiddellijk voorafgaande of tijdens het betrokken boekjaar, doch uiterlijk één maand vóór het einde van dat boekjaar.

Bestuurders van slapende vennootschappen moeten beslissen of zij met betrekking tot een financiële periode een vrijstelling van de accountantscontrole willen aanvragen. Zij moeten dat in dat begrotingsjaar doen.

Vrijstelling van accountantscontrole in Ierland voor kleine groepsmaatschappijen.

Indien de gehele groep in aanmerking komt voor de status van kleine groep, is de vrijstelling van accountantscontrole beschikbaar voor alle ondernemingen van de groep. Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling van controle van de groepsmaatschappij moet de gehele groep aan twee voorwaarden voldoen.

 • Het balanstotaal van de holding en haar dochterondernemingen bedraagt niet meer dan 6 miljoen euro netto of 7,2 miljoen euro bruto.
 • De totale omzet van de holding, dochterondernemingen en filialen bedraagt niet meer dan 12 miljoen euro netto of 14,4 miljoen euro bruto.
 • Het gemiddelde aantal werknemers van de holding of haar dochterondernemingen bedraagt niet meer dan 50.

Met betrekking tot de totale omzet en de balanscijfers verwijst “netto” naar het bedrag na verrekening of andere aanpassingen om transacties van de groep te elimineren en “bruto” naar het bedrag zonder dergelijke verrekeningen.

Aan alle bovenstaande voorwaarden moet in het lopende jaar zijn voldaan. Aan deze voorwaarden moet in elk vorig jaar zijn voldaan, tenzij het vorige boekjaar het eerste is voor de holding.

Als u dit artikel nuttig vond, ga dan naar de rest van de website om meer te lezen over Accounting, Audit, Belasting in Ierland, en Internationale

Lees dit artikel in: EngelsNederlandsFransDuitsSpaans

Uitgelicht
EUR - Euro-landen
EUR
1,0000
AUD
0,6124
HRK
0,1304
CAD
0,6805
gerelateerde artikelen
Uitgelicht
error: Content is protected !!